Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

07/01/2021 | 156

Ngày 06/01/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối  các cơ quan Trung ương tổ chức kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.

Tham dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thảo luận, cho ý kiến vào văn bản dự thảo: Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định phân công địa bàn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với đảng ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021. Các thành viên của Ủy ban Kiểm tra thống nhất tầm quan trọng của việc ban hành các văn bản sau Đại hội, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp

Dự thảo các văn bản tại kỳ họp được xây dựng trên cơ sở, căn cứ: Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết, văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020, bổ sung yêu cầu trong bối cảnh mới…

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ, đi sâu thảo luận, phân tích làm rõ các vấn đề, các nội dung tại kỳ họp của các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Đàng ủy Khối. Kỳ họp đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng làm tiền đề, cơ sở thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đề nghị tổ biên tập tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo yêu cầu đề ra.

 


Các bài viết khác

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
2 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
3 tháng trước

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
11 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
1 năm trước

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (1 năm trước)

• Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 (1 năm trước)

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (2 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (2 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (2 năm trước)