Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

07/01/2021 | 1242

Ngày 06/01/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối  các cơ quan Trung ương tổ chức kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.

Tham dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thảo luận, cho ý kiến vào văn bản dự thảo: Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định phân công địa bàn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với đảng ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021. Các thành viên của Ủy ban Kiểm tra thống nhất tầm quan trọng của việc ban hành các văn bản sau Đại hội, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp

Dự thảo các văn bản tại kỳ họp được xây dựng trên cơ sở, căn cứ: Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết, văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020, bổ sung yêu cầu trong bối cảnh mới…

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ, đi sâu thảo luận, phân tích làm rõ các vấn đề, các nội dung tại kỳ họp của các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Đàng ủy Khối. Kỳ họp đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng làm tiền đề, cơ sở thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đề nghị tổ biên tập tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo yêu cầu đề ra.

 


Các bài viết khác

Kỳ họp lần thứ chín Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ họp lần thứ chín Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
10 ngày trước

Bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022

Bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022
24 ngày trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022
26 ngày trước

Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022

Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022
27 ngày trước

• Chủ động, trách nhiệm tham mưu, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh (1 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (2 tháng trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ tám Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ bảy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 (4 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ sáu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ năm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (5 tháng trước)

• Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 (7 tháng trước)