Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

04/10/2016 | 4050

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối  các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”, trong các ngày 28/9 và 29/9/2016, tại Hà Nội, Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Khối đã tiến hành khảo sát tại Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối thứ hai từ trái sang chủ trì buổi làm việc

 

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ Biên tập chỉ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí thành viên Tổ Biên tập Nghị quyết; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 02 cơ quan, đại diện lãnh đạo các ban đảng và lãnh đạo các đoàn thể.

Làm việc tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận của các cấp ủy đảng và các đoàn thể theo chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối giai đoạn từ năm 2010-2015. Theo đó, Đảng ủy và các cấp ủy đảng đã dành sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ của công tác dân vận theo Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, đặc biệt, triển khai có trọng tâm Kế hoạch số 74-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”. Qua lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên, nhận thức về công tác dân vận của các cấp ủy đảng, của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên được nâng lên; các cấp ủy đảng đã cơ bản thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận; quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số đơn vị được thực hiện có hiệu quả, tinh thần dân chủ được mở rộng, góp phần quan trọng vào việc ổn định tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động, gắn kết tinh thần đoàn kết nội bộ. Một số cấp ủy đảng đã thực hiện tốt chức năng vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia xây dựng Đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; từng bước củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giải quyết tốt các vấn đề nội bộ.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Làm việc với Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn khảo sát của Đảng ủy Khối đã thẳng thắn trao đổi với Đảng ủy Bộ một số nội dung quan tâm, trong đó, đề nghị Đảng ủy Bộ chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, cũng như có những kiến nghị, đề xuất cụ thể để việc xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ Khối về công tác dân vận sớm đi vào thực tiễn của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trao đổi tại cuộc làm việc, đại diện Thường trực Đảng ủy Bộ đã có báo cáo đánh giá tương đối khái quát về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận trong toàn Đảng bộ Bộ. Theo đó, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nhiều hội nghị, tập huấn nghiệp vụ về công tác dân vận của Đảng; sinh hoạt chi bộ chuyên đề về công tác dân vận được đẩy mạnh, do đó, nhận thức về công tác dân vận của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên. Ban Cán sự Đảng Bộ cũng đã tiến hành phân công 01 đồng chí thứ trưởng phụ trách công tác dân vận của cơ quan Bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; chú trọng và tăng cường hơn trong tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về văn hóa hợp lòng dân; tăng cường cải cách hành chính và thủ tục hành chính. Việc thực hiện dân chủ, công khai hóa, minh bạch hóa trong mọi hoạt động của cơ quan được mở rộng đã phát huy hiệu quả trong tập hợp, đoàn kết nội bộ; hoạt động thanh tra nhân dân của công đoàn được quan tâm đẩy mạnh; các đoàn thể được quan tâm, tạo điều kiện hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Công tác vận động cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan đoàn kết được các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, hoạt động của Bộ và Đảng ủy Bộ trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Bộ thời gian qua.

Điểm chung về những hạn chế, yếu kém trong công tác dân vận của Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đó là, không ít tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trong đó, có một bộ phận cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu chưa quan tâm và coi trọng công tác dân vận; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn nhiều hình thức, tính công khai, minh bạch chưa thực sự được mở rộng; hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với cán bộ, đảng viên, người lao động chưa được thực hiện nền nếp và có hiệu quả; tổ chức, bộ máy của cấp ủy đảng và các đoàn thể thiếu thống nhất… do vậy, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị chưa được như mong muốn.

Phát biểu Kết luận các buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối cho rằng: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước là một trong những chủ trương lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, được xác định là một trong 4 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Theo đó, việc nghiên cứu, ban hành và tổ chức thực hiện thành công nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Việc tổ chức khảo sát sẽ là cơ sở rất quan trọng để xác định đúng mục tiêu, phương hướng, đề ra những giải pháp thiết thực để hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương thực sự được phát huy trong điều kiện phát triển mới. Những ý kiến kiến nghị, đề xuất của các đảng bộ trực thuộc là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, chắt lọc, đưa vào Nghị quyết./.

Phạm Anh Thiện


Các bài viết khác

Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
2 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019
4 tháng trước

Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận

Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận
6 tháng trước

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh
7 tháng trước

• Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ” (7 tháng trước)

• Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. (11 tháng trước)

• Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước” (2 năm trước)

• Triển khai công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước trong “Năm dân vận chính quyền 2018” (2 năm trước)

• Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần được đổi mới (2 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (2 năm trước)

• Xây dựng và thực hiện mô hình dân vận - khâu đột phá của công tác dân vận của Đảng bộ Khối trong thời gian tới (3 năm trước)

• Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 năm trước)