Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải

19/09/2016 | 3991

Ngày 19/9/2016, tại Hà Nội, Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” đã tiến hành khảo sát tại Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải. Đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ Biên tập và đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì buổi làm việc. Cùng dự còn có các đồng chí trong Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Khối, các đồng chí lãnh đạo các ban đảng của Đảng ủy Bộ và đại diện lãnh đạo các đoàn thể thuộc Bộ.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước là một trong những chủ trương lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, được xác định là một trong 4 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Theo đó, việc nghiên cứu, ban hành và tổ chức thực hiện thành công nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. 

 

Đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối nêu: Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải là Đảng bộ có vai trò, vị trí quan trọng; cán bộ, đảng viên của Đảng bộ trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo lĩnh vực được phân công phụ trách, đặc biệt là một trong những đơn vị triển khai, cụ thể hóa một trong 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Việc tổ chức khảo sát sẽ là cơ sở rất quan trọng để xác định đúng mục tiêu, phương hướng, đề ra những giải pháp thiết thực để hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương thực sự được phát huy trong điều kiện phát triển mới. Đồng thời định hướng 6 nội dung thảo luận đó là: (1) Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động về tầm quan trọng của công tác dân vận; xác định vai trò, trách nhiệm đối với công tác dân vận; (2) Nâng cao năng lực quản lý xã hội, phục vụ nhân dân của bộ máy nhà nước. Vận động đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động nêu cao đạo đức công vụ, sửa đổi lối làm việc để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị; hướng đến thực hiện nhiệm vụ với tinh thần phục vụ, tự giác, tự nguyện; (3) Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; (4) Phối hợp với ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan đoàn kết, vững mạnh; (5) Xác định mô hình và tổ chức thực hiện mô hình dân vận; (6) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại buổi làm việc

 

Theo đánh giá của Đảng ủy Bộ, giai đoạn 2010-2015, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác dân vận. Phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ xây dựng Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ về thực hiện Nghị quyết số 25/TW “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Triển khai Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội; Quy định việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận. Phân công 01 đồng chí thứ trưởng phụ trách công tác dân vận, đoàn thể. Nhiệm kỳ 2015-2020 phân công 01 đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phụ trách công tác dân vận, đoàn thể. Chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đưa nội dung kiểm tra công tác dân vận vào chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đã được Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật công tác, tăng hiệu quả giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi đến làm việc với các đơn vị của Ngành.

Phối hợp với lãnh đạo Bộ xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải. Từ năm 2010, Bộ đã cắt giảm 77 thủ tục (đạt 14,8%), đơn giản hóa 228 thủ tục (đạt 42,8%). Đến nay, Bộ đã công bố danh mục 560 dịch vụ công trực tuyến. Theo công bố của Bộ Nội vụ về kết quả công tác cải cách hành chính, Bộ GTVT tải được xếp trong nhóm tốt nhất: Năm 2012 đứng thứ tư, năm 2013, 2014, 2015 đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cơ quan ngang bộ. Các cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị cũng đã thường xuyên quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội: xây tặng 66 nhà mái ấm công đoàn; thăm, tặng quà cho 2.087 CNVCLĐ, cán bộ hưu trí trong ngành; 442 nhà tình nghĩa; tặng 3.943 sổ tiết kiệm cho các cựu TNXP và nữ lái xe Trường Sơn; thăm, tặng quà 2.757 cựu TNXP; tặng xe đạp, học bổng cho 772 cháu học sinh, sinh viên con các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn... với tổng số tiền chi cho các hoạt động là trên 85 tỷ đồng...

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”, trong hơn 5 năm qua, đã hoàn thành hơn 300 công trình hạ tầng giao thông lớn, góp phần thay đổi diện mạo đất nước. Nhiều cụm công trình, công trình hiện đại, tầm cỡ được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Xây dựng mới, nâng cấp được 47.436 km; mở mới 61.400 km đường thôn xóm, đã triển khai xây dựng 235 cầu, đưa vào khai thác 195 cầu. Kể từ năm 2012 đến nay, TNGT giảm cả ba tiêu chí. Nhờ làm tốt công tác dân vận, ngành Giao thông vận tải luôn được sự ủng hộ của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương, đơn vị, đặc biệt là sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân cả nước (hàng ngàn người dân hiến đất, hiến nhà, góp tiền... làm đường, làm cầu, giám sát chất lượng, bảo vệ các công trình hạ tầng giao thông...), nên đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Giai đoạn từ 2010 đến nay, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động, kịp thời phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và cơ quan, đơn vị thuộc Bộ rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa cấp ủy đảng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo sự chủ động, sáng tạo, thuận lợi cho công tác điều hành trong cơ quan, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch trong hầu hết các hoạt động của Bộ, nhất là về công tác tổ chức, cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, quy hoạch, kế hoạch…. Hoạt động đối thoại, chất vấn và trả lời chất vấn giữa lãnh đạo Bộ, các đơn vị với cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thông qua nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: đại hội, hội nghị cán bộ công chức, đối thoại trực tiếp với người lao động, chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ đã tạo sự gắn bó chặt chẽ, sự đồng thuận thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; từ đó, các lĩnh vực công tác, nhiệm vụ trọng tâm được triển khai có chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả...

Kiến nghị một số giải pháp để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, hầu hết các đồng chí trong Đảng ủy Bộ thống nhất, để công tác dân vận của các cơ quan nhà nước thực sự phát huy hiệu quả thì bộ máy tổ chức phải có sự đồng nhất, thống nhất trong cả tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể, trong đó, vai trò lãnh đạo của chính quyền rất quan trọng; cơ quan không có chính quyền cùng cấp thì mọi hoạt động của cơ quan gặp rất nhiều khó khăn; các cơ chế quản lý, quy chế, quy định về dân chủ ở cơ sở nên xem xét luật hóa; ban dân vận của cấp ủy không được lập theo Quy định của Điều lệ Đảng thì nên giao 01 ban tham mưu khác của cấp ủy trực tiếp tham mưu, hướng dẫn thống nhất để thuận tiện trong tổ chức thực hiện thực tiễn... Để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, trong Nghị quyết của Đảng ủy Khối về công tác dân vận cần nghiên cứu và xác định rõ đối tượng, phạm vi điều chỉnh theo hướng, công tác dân vận không chỉ dừng lại ở trong mỗi cơ quan, đơn vị mà phải tạo sức lan tỏa lớn trong cả hệ thống, có sự liên kết giữa các bộ, ngành với địa phương; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác dân vận, gắn kết trong hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ chính trị theo ngành; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã đánh giá cao một số kết quả mà Đảng bộ Bộ đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị, đồng thời ghi nhận và sẽ phản ánh những kiến nghị ở cơ sở. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận đạt kết quả thiết thực, góp phần trực tiếp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển; lấy mục đích phục vụ nhân dân là mục đích quan trọng hàng đầu... Kết quả của cuộc làm việc có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về công tác dân vận đạt hiệu quả thực sự trong thực tiễn ở các cơ quan Trung ương thời gian tới và tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị./.

Phạm Anh Thiện

 


Các bài viết khác

Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận

Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận
5 ngày trước

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh
1 tháng trước

Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ”

Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ”
1 tháng trước

Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận.

Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận.
5 tháng trước

• Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (9 tháng trước)

• Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước” (1 năm trước)

• Triển khai công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước trong “Năm dân vận chính quyền 2018” (1 năm trước)

• Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần được đổi mới (1 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (1 năm trước)

• Xây dựng và thực hiện mô hình dân vận - khâu đột phá của công tác dân vận của Đảng bộ Khối trong thời gian tới (2 năm trước)

• Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)

• Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (3 năm trước)

• Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (3 năm trước)