Khẳng định vai trò nòng cốt của các cơ quan nội chính

16/09/2021 | 61

(ĐCSVN) – Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các cơ quan nội chính đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trình bày Báo cáo tại Hội nghị. 

Ngày 15/9, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương (tại Hội trường Bộ Quốc phòng) đến 138 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các quân khu, quân chủng, binh chủng, bộ tư lệnh và các đơn vị tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, với hơn 4.600 đại biểu tham dự; riêng tại điểm cầu Trung ương có gần 400 đại biểu.

Tại điểm cầu Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan nội chính ở Trung ương.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trình bày Báo cáo tóm tắt “Tình hình, kết quả công tác nội chính nhiệm kỳ Đại hội XII và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các cơ quan nội chính đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn về nội chính, góp phần xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các cơ quan nội chính đã tích cực, chủ động tham mưu sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; nghiên cứu, tham mưu nhiều chủ trương, chính sách lớn, có ý nghĩa cơ bản, chiến lược, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các cơ quan nội chính đã nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ ban hành gần 200 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và cải cách tư pháp; về hoàn thiện hệ thống pháp luật… góp phần cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tạo cơ sở chính trị- pháp lý siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, xử lý vi phạm và tội phạm; từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Các cơ quan nội chính, nhất là lực lượng Quân đội, Công an đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật được thực hiện quyết liệt, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Quân đội, Công an luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân... Đặc biệt, từ khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, cùng với ngành y tế là ba lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trong phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ an sinh xã hội, xứng đáng là Quân đội của nhân dân, Công an của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Công tác tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân. Các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khắc phục oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, giải quyết các vụ việc đạt cao, năm sau cao hơn năm trước và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, nhất là điều tra, xử lý kịp thời nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào một nền tư pháp dân chủ, công bằng, nghiêm minh.

Công tác thi hành án hình sự và dân sự tiếp tục được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ thi hành án dân sự hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Phát hiện và xử lý kỷ luật hàng nghìn tập thể, cá nhân vi phạm

Hình ảnh tại Hội nghị. 

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán được thực hiện quyết liệt, trọng tâm là các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, những lĩnh vực có dư luận tiêu cực, nhân dân bức xúc. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và 87.000 đảng viên vi phạm. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh của Đảng. Ngành Thanh tra, Kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 580 nghìn tỷ đồng, gần 9.000 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 9.700 tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 480 vụ việc có dấu hiệu tội phạm; kiến nghị khắc phục nhiều sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Thực hiện tốt vai trò tiên phong, chủ công trong đấu tranh, tạo bước đột phá phát hiện, xử lý tham nhũng, góp phần từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cơ quan nội chính đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tập trung lực lượng, tăng cường phối hợp, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm minh nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thực hiện: “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “không chịu bất kỳ sức ép không trong sáng của tổ chức, cá nhân nào”.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật hơn 3.200 cán bộ, đảng viên vi phạm liên quan đến tham nhũng, trong đó hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra 1.202 vụ/2.649 bị can, truy tố 1.141 vụ/2.731 bị can, xét xử sơ thẩm 1.100 vụ/2.663 bị cáo về các tội tham nhũng, trong đó có 18 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng được nâng lên, đạt tỷ lệ trung bình hàng năm hơn 32% so với số tiền có điều kiện thi hành, tăng gấp 03 lần so với nhiệm kỳ trước./.

Tin và ảnh: Hiền Hòa

 


Các bài viết khác

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả nổi bật Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả nổi bật Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
16 ngày trước

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
19 ngày trước

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII thành công tốt đẹp

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII thành công tốt đẹp
20 ngày trước

Xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
23 ngày trước

• Tập trung công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân; quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội (1 tháng trước)

• Kết luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch (2 tháng trước)

• Phát huy vai trò của Mặt trận Việt minh trong cách mạng tháng Tám - khơi dậy các nguồn lực dân tộc phục vụ công cuộc đổi mới (2 tháng trước)

• Hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng (3 tháng trước)

• Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV (3 tháng trước)

• Tăng cường phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trước các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch (3 tháng trước)

• Thông báo Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (3 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (3 tháng trước)

• Nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi (3 tháng trước)

• Hội nghị lần thứ ba, BCHTW Đảng khóa XIII thảo luận 4 nội dung quan trọng (3 tháng trước)