Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương khóa 6 năm 2020

22/06/2020 | 249

Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2020, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương khóa 6 năm 2020 hình thức không tập trung cho 95 học viên đến từ 6 đơn vị thuộc Khối các cơ quan Trung ương.  

Tới dự Lễ khai giảng có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Minh Chung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam và đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng

Phát biểu khai giảng, đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cam kết Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam sẽ cử đội ngũ giảng viên, báo cáo viên đạt chuẩn tham gia giảng dạy, đảm bảo chất lượng và tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, công tác hậu cần cũng như trang thiết bị học tập phục vụ lớp học để đảm bảo cho lớp học được thành công tốt đẹp, đồng thời cũng yêu cầu các học viên chấp hành tốt quy chế đào tạo, nội quy, quy định của Ban tổ chức lớp để đạt kết quả cao nhất khi kết thúc khóa học.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, trong chương trình của khóa học, các đồng chí học viên được trang bị những kiến thức một cách có hệ thống qua 10 chuyên đề về các nguyên lý cơ bản, tính khoa học và tính cách mạng của học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tư duy một cách cụ thể và sâu sắc cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao năng lực công tác, giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn  

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các học viên cần xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập khoa học, nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn. Tăng cường ý thức trách nhiệm, kết hợp giữa việc học trên lớp với tự học, tự nghiên cứu tài liệu và trao đổi học tập kinh nghiệm. Vận dụng những kiến thức cơ bản đã học vào thực tế công việc của cơ quan, đơn vị và đảm bảo cuối khóa học 100% học viên đều đạt yêu cầu.

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020
2 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020
9 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2020
16 ngày trước

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K6-CT6

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K6-CT6
19 ngày trước

• Bế giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa I/2020 (23 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI năm 2020 (23 ngày trước)

• Thông báo về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2020 (25 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2020 (1 tháng trước)