Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 65-C11 năm 2021

24/03/2021 | 761

Chiều ngày 23/3/2021, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 65-C11 năm 2021. Đến dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Phạm Anh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; TS. Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Trần Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Ảnh: Các đại biểu dự Lễ khai giảng

Theo chương trình, Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 65-C11 năm 2021 được tổ chức học trong thời gian 12 tháng nhằm nâng cao năng lực, trình độ và đảm bảo điều kiện chuẩn hoá các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định của pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham gia lớp học có 101 đoàn viên, thanh niên đến các cấp bộ đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối nhấn mạnh, lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính được tổ chức nhằm góp phần rèn luyện đoàn viên, thanh niên các cơ quan Trung ương vững vàng về bản lĩnh chính trị, hiểu biết sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó, vận dụng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí đề nghị các học viên tập trung học tập, hăng hái phát biểu, tăng cường trao đổi, thảo luận, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành để kết quả học tập được cao nhất.

 


Các bài viết khác

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022
7 ngày trước

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối các cơ quan Trung ương K65-C10, niên khóa 2021 - 2022

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối các cơ quan Trung ương K65-C10, niên khóa 2021 - 2022
9 ngày trước

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - 15 năm hình thành và phát triển

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - 15 năm hình thành và phát triển
1 tháng trước

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, góp phần đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu mới

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, góp phần đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu mới
5 tháng trước

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (6 tháng trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (6 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (1 năm trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (lớp thứ hai) (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021 (1 năm trước)

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 65-C10 năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (1 năm trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (1 năm trước)