Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 65-C11 năm 2021

24/03/2021 | 268

Chiều ngày 23/3/2021, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 65-C11 năm 2021. Đến dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Phạm Anh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; TS. Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Trần Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Ảnh: Các đại biểu dự Lễ khai giảng

Theo chương trình, Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 65-C11 năm 2021 được tổ chức học trong thời gian 12 tháng nhằm nâng cao năng lực, trình độ và đảm bảo điều kiện chuẩn hoá các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định của pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham gia lớp học có 101 đoàn viên, thanh niên đến các cấp bộ đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối nhấn mạnh, lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính được tổ chức nhằm góp phần rèn luyện đoàn viên, thanh niên các cơ quan Trung ương vững vàng về bản lĩnh chính trị, hiểu biết sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó, vận dụng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí đề nghị các học viên tập trung học tập, hăng hái phát biểu, tăng cường trao đổi, thảo luận, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành để kết quả học tập được cao nhất.

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2021

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2021
6 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2021

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2021
6 tháng trước

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương
6 tháng trước

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (lớp thứ hai)

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (lớp thứ hai)
7 tháng trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021 (7 tháng trước)

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 65-C10 năm 2021 (7 tháng trước)

• Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (7 tháng trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (7 tháng trước)

• Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7 tháng trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2020 (9 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021 (9 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XII năm 2020 (10 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XV năm 2020 (10 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XIV năm 2020 (10 tháng trước)