Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021

29/06/2020 | 107

Chiều ngày 28/6/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 hình thức không tập trung năm học 2020 - 2021 cho 86 học viên đến từ 10 đơn vị thuộc các cơ quan Trung ương.  

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Lễ khai giảng

Tới dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Minh Chung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Hải An, Phó Giám đốc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương; đại diện Ban Tổ chức cán bộ Thông tấn xã Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Minh Chung nhấn mạnh, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị là việc hết sức quan trọng, cần thiết và cũng là yêu cầu bắt buộc, là quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và là trách nhiệm của tổ chức đảng, cơ quan đơn vị. Điều này đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lại càng trở nên quan trọng vì các đồng chí đang công tác ở các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội - là các cơ quan tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách cho cả hệ thống chính trị, đồng thời cũng là các cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách đó. Do đó, ngoài yêu cầu có trình độ chuyên môn giỏi thì một yêu cầu đặt ra là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải có lý luận sắc bén. Bên cạnh đó, việc nâng cao trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu về chuẩn hóa cán bộ, phục vụ cho việc quy hoạch, bổ nhiệm, nâng ngạch theo quy định.

Đồng chí Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đề nghị các học viên cần xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập khoa học, nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn. Tăng cường ý thức trách nhiệm, kết hợp giữa việc học trên lớp với tự học, tự nghiên cứu tài liệu và trao đổi học tập kinh nghiệm. Vận dụng những kiến thức cơ bản đã học vào thực tế công việc của cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Theo chương trình của khóa học, trong 12 tháng, các đồng chí học viên sẽ được trang bị những kiến thức một cách có hệ thống qua các chuyên đề về các nguyên lý cơ bản, tính khoa học và tính cách mạng của học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tư duy một cách cụ thể và sâu sắc về kinh tế chính trị; chủ nghĩa xã hội khoa học và những vấn đề cơ bản của Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính Nhà nước nhằm nâng cao năng lực công tác, giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn. 

A.H


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020
2 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020
9 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2020
16 ngày trước

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K6-CT6

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K6-CT6
19 ngày trước

• Bế giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa I/2020 (23 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI năm 2020 (23 ngày trước)

• Thông báo về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2020 (25 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương khóa 6 năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2020 (1 tháng trước)