Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (lớp thứ hai)

30/03/2021 | 426

Sáng 30/3/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (lớp thứ hai). Tới dự lễ khai giảng có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

 

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, để góp phần vào việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở các chi bộ và nâng cao chất lượng chi bộ thuộc Đảng bộ Khối, Đảng ủy Khối tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở với mục đích giúp các tổ chức cơ sở đảng, bí thư chi bộ, cấp uỷ viên cơ sở trong Đảng bộ Khối hiểu sâu, nắm vững về vị trí, tầm quan trọng của nội dung, phương thức tiến hành các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong đảng bộ, chi bộ cơ sở và nghiệp vụ công tác cho bí thư chi bộ, cấp uỷ viên cơ sở, từ đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn các học viên tham gia lớp học tích cực trao đổi ý kiến và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị về công tác đảng để khoá học đạt kết quả cao nhất.

Ảnh: Toàn cảnh lớp học

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở của các đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối tổ chức trong hai ngày 31, 31/3/2021. Tham gia lớp học, các học viên được nghe các báo cáo viên là các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối - Trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối trực tiếp báo cáo, hướng dẫn, trao đổi 5 chuyên đề: công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác tuyên giáo; công tác dân vận và công tác văn phòng cấp uỷ nhằm góp phần làm rõ tính đặc thù và một số nghiệp vụ cụ thể trong các lĩnh vực xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối và việc vận dụng, triển khai trong thực tế.

 

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2021

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2021
6 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2021

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2021
6 tháng trước

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương
6 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021
7 tháng trước

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 65-C11 năm 2021 (7 tháng trước)

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 65-C10 năm 2021 (7 tháng trước)

• Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (7 tháng trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (7 tháng trước)

• Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7 tháng trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2020 (9 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021 (9 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XII năm 2020 (10 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XV năm 2020 (10 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XIV năm 2020 (10 tháng trước)