Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2019

05/11/2019 | 1340

Sáng 5/11/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2019 cho hơn 80 học viên. Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được tổ chức trong 2 ngày (5 và 6/11). Các học viên tham gia lớp học sẽ được nghe giảng và cùng trao đổi với các giảng viên về 4 lĩnh vực trong công tác xây dựng Đảng, bao gồm: Công tác tuyên giáo, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận, đặc biệt là một số nét cần chú ý về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, do chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước, vì vậy Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất coi trọng, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Bởi lẽ, chi bộ có vai trò rất quan trọng trong việc lãnh đạo, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chi bộ còn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên thông qua thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý, phân công công tác cho đảng viên; làm tốt công tác tư tưởng; công tác vận động quần chúng; công tác phát triển đảng; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên.

“Để chi bộ hoàn hành tốt nhiệm vụ của mình, bí thư chi bộ và các cấp ủy viên có vai trò hết sức quan trọng, họ phải là người có đủ trình độ, kiến thức cả về chuyên môn và công tác đảng; là người có khả năng tham gia vào việc kiểm tra công tác của cả người phụ trách đơn vị khi cần thiết. Vì vậy, việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở là một việc làm cần thiết và quan trọng” - đồng chí Đỗ Ngọc An khẳng định.

Phạm Vui

 

 

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020
5 ngày trước

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020
7 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020
12 ngày trước

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021
14 ngày trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020 (18 ngày trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương khóa 6 năm 2020 (22 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2020 (26 ngày trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa II - 2019 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng - khóa III năm 2020 (1 tháng trước)

• Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa XIV năm 2019 (7 tháng trước)