Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2020

07/10/2020 | 89

Chiều ngày 07/10/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2020.  

Tới dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Minh Chung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Hải An, Phó Hiệu trưởng trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Minh Chung nhấn mạnh việc chuẩn hóa chức danh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là yêu cầu bắt buộc; đồng thời đáp ứng yêu cầu, điều kiện của việc quy hoạch, bổ nhiệm, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức. Điều này càng trở nên quan trọng đối với các cơ quan Trung ương, bởi các đồng chí đang là cán bộ, đảng viên công tác ở các đảng bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội - đây vừa là các cơ quan tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách cho cả hệ thống chính trị, đồng thời cũng là các cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, đường  lối, chính sách đó. Do đó, nếu cán bộ, công chức, đảng viên ở các cơ quan Trung ương không đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh và chất lượng theo yêu cầu thì không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của các đảng bộ, các cơ quan Trung ương mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giao Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với các Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ thường xuyên tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đề nghị các học viên cần nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, chủ động nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi trên lớp, tiếp thu tốt kiến thức do giảng viên truyền đạt, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế công việc của cơ quan, đơn vị.

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa X năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa X năm 2020
6 ngày trước

Hoạt động nghiên cứu thực tế tại địa phương của lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương K34 năm 2020

Hoạt động nghiên cứu thực tế tại địa phương của lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương K34 năm 2020
11 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XI năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XI năm 2020
14 ngày trước

Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020

Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020
20 ngày trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IX năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khu vực phía Nam (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VIII năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020 (3 tháng trước)