Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2020

14/06/2020 | 181

Sáng 13/6/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2020. Tới dự Lễ khai giảng có đồng chí Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia; đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối cùng 44 học viên đến từ các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Ảnh: Đồng chí Vũ Anh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia nhấn mạnh, chương trình nghiên cứu, học tập bao gồm những kiến thức, kỹ năng liên quan đến quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp góp phần cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước từ đó hoàn thành tốt việc thực hiện nhiệm vụ công tác tại cơ quan, đơn vị của mỗi cán bộ là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. Sau khi hoàn thành chương trình học tập, các học viên được cấp chứng chỉ, đây là một trong những điều kiện không thể thiếu để phục vụ cho việc thi nâng ngạch, bổ nhiệm ngạch và công tác cán bộ. Ngoài ra, tham gia chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp còn góp phần thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và hiện thực hóa kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của các cơ quan bộ, ngành, đoàn thể.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối nhấn mạnh, việc chuẩn hóa chức danh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là yêu cầu bắt buộc; đồng thời đáp ứng yêu cầu, điều kiện của việc quy hoạch, bổ nhiệm, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức. Điều này càng trở nên quan trọng đối với các cơ quan Trung ương, bởi các đồng chí đang là cán bộ, đảng viên công tác ở các đảng bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội - đây vừa là các cơ quan tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách cho cả hệ thống chính trị, đồng thời cũng là các cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, đường  lối, chính sách đó. Do đó, nếu cán bộ, công chức, đảng viên ở các cơ quan Trung ương không đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh và chất lượng theo yêu cầu thì không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của các đảng bộ, các cơ quan Trung ương mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giao Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia thường xuyên tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc các cơ quan Trung ương.

Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cap cấp khóa 8/2020 có 44 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ, viện thuộc các cơ quan Trung ương. Với thời học 12 tuần (học ngoài giờ hành chính), đồng chí Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng Khối đề nghị các học viên cần nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, chủ động nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, tiếp thu tốt kiến thức để vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế.

Theo chương trình, lớp học diễn ra từ ngày 13/6 đến 30/8/2020, các học viên sẽ được bồi dưỡng 18 chuyên đề, 4 chuyên đề báo cáo, 01 bài kiểm tra, 01 đề án, 1 chuyến nghiên cứu thực tiễn.

A.H

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2020
7 giờ trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IX năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IX năm 2020
2 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2020
6 ngày trước

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh  đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020
7 ngày trước

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020 (10 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII năm 2020 (13 ngày trước)

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khu vực phía Nam (14 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VIII năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K6-CT6 (2 tháng trước)

• Bế giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa I/2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI năm 2020 (2 tháng trước)