Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa I năm 2019

24/02/2019 | 572

Ngày 23/02/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa I năm 2019

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai giảng lớp học

Tới dự Lễ khai giảng, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Sơn Minh Thắng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có Nhà giáo ưu tú, tiến sĩ Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban của Học viện cùng 80 học đến từ 13 đơn vị trong Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có vị trí, vai trò quan trọng trong hoạch định đường lối, chính sách và quản lý tầm vĩ mô. Chính vì tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương nên Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị nói chung và kiến thức quản lý nhà nước nói riêng. Việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước không chỉ phục vụ cho công tác, quy hoạch, bổ nhiệm, tiêu chuẩn hóa cán bộ, nâng cao chất lượng công tác và nâng ngạch công chức cho cán bộ, công chức trong Khối mà còn đáp ứng nhu cầu được thường xuyên trau dồi kỹ năng và nâng cao kiến thức về quản lý Nhà nước của cán bộ, đảng viên trong Khối nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, lãnh đạo các cơ quan có học viên tham gia khóa học thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Ảnh: Toàn cảnh Lê khai giảng lớp học

Bùi Thạo


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020
3 ngày trước

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020
5 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020
10 ngày trước

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021
13 ngày trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020 (17 ngày trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương khóa 6 năm 2020 (20 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2020 (24 ngày trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2020 (28 ngày trước)

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa II - 2019 (29 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng - khóa III năm 2020 (1 tháng trước)

• Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa XIV năm 2019 (7 tháng trước)