Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022

15/05/2022 | 799

Sáng 15/5/2022, tại Hà Nội, Trung tâm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Học viện Hành chính quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022. Dự Lễ bế giảng có các đồng chí: TS. Tống Đăng Hưng, Phó trưởng Ban Quản lý Bồi dưỡng Học viện Hành chính quốc gia; Th.S, Phạm Anh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối.

Ảnh: Toàn cảnh lớp học

Lớp bồi dưỡng lãnh  đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022 gồm 73 đồng chí là cán bộ lãnh đạo cấp cục, vụ, viện đương chức và được quy hoạch của các cơ quan Trung ương. Theo chương trình, các học viên tham gia khóa học được học tập, bồi dưỡng 15 chuyên đề (4 chuyên đề về kiến thức chung, 7 chuyên đề về kỹ năng cơ bản của lãnh đạo quản lý cấp vụ, 4 chuyên đề báo cáo thực tế và kinh nghiệm).  

Ảnh: Đồng chí Tống Đăng Hưng,  Phó trưởng Ban Quản lý Bồi dưỡng Học viện Hành chính quốc gia phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Tống Đăng Hưng, Phó trưởng Ban Quản lý Bồi dưỡng Học viện Hành chính quốc gia nhấn mạnh, mục đích của khóa học nhằm giúp học viên cập nhật, nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp vụ để thực hiện chức trách, nhiệm vụ một cách tốt hơn, có khả năng định hướng và tìm kiếm giải pháp hoàn thành tốt công việc quản lý của cơ quan, đơn vị. Rèn luyện các kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò tham mưu trong đề xuất các chính sách, quy định pháp luật cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như quản lý của các bộ, ngành, địa phương. Củng cố, ổn định bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất và thái độ, hành vi ứng xử của người lãnh đạo để nâng cao được sự đoàn kết, đồng thuận và huy động được sức mạnh của cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền và mở rộng quan hệ hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Đồng chí Tống Đăng Hưng mong muốn và tin tưởng rằng khóa học sẽ góp phần giúp các học viên hiểu rõ được vị trí, chức trách nhiệm vụ, yêu cầu đối với công chức giữ cương vị lãnh đạo cấp vụ và tương đương, tiếp cận và ứng dụng các kỹ năng quản lý khoa học, thực hiện có hiệu quả các kỹ năng đó trong thực tế công việc, khả năng sử dụng đầy đủ hiệu quả các công cụ, phương tiện quản lý và các nguồn lực của cơ quan, đơn vị để triển khai tham mưu và đề xuất với các cấp điều hành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh; Đồng chí Phạm Anh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối phát biểu tại lớp học

Cũng tại buỗi lễ, đồng chí Phạm Anh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đề nghị các học viên khóa học VIII/2022 nêu cao trách nhiệm trong học tập, cần chủ động bố trí thời gian học tập, tuân thủ nội quy lớp học, chú trọng kết hợp lý luận với thực tiễn để sau khi học xong khóa học có thể áp dụng ngay vào trong công việc quản lý, điều hành tại cơ quan, đơn vị với hiệu quả cao nhất. Đồng thời Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối sẽ tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện thành công lớp học, cũng như để hỗ trợ việc học tập của học viên

Khánh Ngọc

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022
16 ngày trước

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022
2 tháng trước

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối các cơ quan Trung ương K65-C10, niên khóa 2021 - 2022

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối các cơ quan Trung ương K65-C10, niên khóa 2021 - 2022
4 tháng trước

• Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - 15 năm hình thành và phát triển (5 tháng trước)

• Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, góp phần đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu mới (9 tháng trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 tháng trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (1 năm trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (lớp thứ hai) (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021 (1 năm trước)

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 65-C11 năm 2021 (1 năm trước)