Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020

19/09/2020 | 117

Sáng 19/9/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Học viện Hành chính quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020. Dự Lễ bế giảng có các đồng chí: TS.Bùi Huy Tùng, Trưởng ban Quản lý Bồi dưỡng Học viện Hành chính quốc gia; Trần Văn Đồng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối.

Trong hai năm gần đây, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đã phối hợp với Học viện Học viện Hành chính quốc gia mở các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương cho cán bộ, lãnh đạo cấp vụ của các cơ quan Trung ương nhằm phục vụ cho việc quy hoạch, bổ nhiệm, nâng ngạch, tiêu chuẩn hóa cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan Trung ương.

Theo chương trình, Lớp bồi dưỡng lãnh  đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020 gồm 79 đồng chí là cán bộ lãnh đạo cấp cục, vụ, viện đương chức và được quy hoạch của các cơ quan Trung ương được học tập, bồi dưỡng 15 chuyên đề trong khoảng thời gian 10 tuần.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Trần Văn Đồng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối nhấn mạnh, việc bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo cấp vụ và tương đương nhằm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và chuẩn hóa chức danh lãnh đạo, quản lý. Điều này rất quan trọng đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, bởi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ Khối hiện đang sinh hoạt và công tác ở đảng bộ các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng,Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đây vừa là cơ quan tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách cho cả hệ thống chính trị; đồng thời cũng là các cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách đó. Do đó, cần phải có một đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thực thi công vụ một cách sáng tạo và hiệu quả.

Đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối hy vọng sau khi kết thúc khóa học, các học viên với cương vị và trọng trách lãnh đạo, quản lý của mình sẽ phát huy những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được để phục vụ tốt hơn cho vị trí công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với ngành và lĩnh vực tại các cơ quan, đơn vị công tác.

Anh Hoa


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa X năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa X năm 2020
6 ngày trước

Hoạt động nghiên cứu thực tế tại địa phương của lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương K34 năm 2020

Hoạt động nghiên cứu thực tế tại địa phương của lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương K34 năm 2020
11 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XI năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XI năm 2020
14 ngày trước

Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020

Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020
20 ngày trước

• Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2020 (22 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IX năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khu vực phía Nam (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VIII năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020 (3 tháng trước)