Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020

07/07/2020 | 98

Chiều ngày 06/7/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II năm 2020 hình thức không tập trung cho 64 học viên đến từ 6 đơn vị thuộc các cơ quan Trung ương.  

Tới dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Minh Chung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện Chính trị quốc gia.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Minh Chung nhấn mạnh, chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng là sự cụ thể hóa Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức nhằm cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực cho đội  ngũ công chức, viên chức trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đồng thời là một trong những căn cứ khi xét điều kiện bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Đối với các cơ quan Trung ương, việc bồi dưỡng kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng là việc hết sức quan trọng và cần thiết vì các đồng chí đang công tác ở các cơ quan tham mưu chiến lược của Nhà nước; vừa tham mưu, hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật, vừa là cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật đó. Do đó, ngoài chuyên môn giỏi, thì kỹ năng quản lý, điều hành trong thực thi công vụ là rất quan trọng, giúp cho các đồng chí tránh được các sai sót dù là nhỏ nhất và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đề nghị các học viên cần nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, chủ động nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi trên lớp, tiếp thu tốt kiến thức do giảng viên truyền đạt, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế công việc của cơ quan, đơn vị.

Ảnh: Toàn cảnh Lễ khai giảng

Theo chương trình của khóa học, trong 7 tuần (từ ngày 06/7/2020 đến 24/8/2020), các học viên sẽ được trang bị những kiến thức một cách có hệ thống qua 9 chuyên đề về kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng và 3 chuyên đề báo cáo kinh nghiệm thực tế.


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020
2 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020
9 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2020
16 ngày trước

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K6-CT6

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K6-CT6
19 ngày trước

• Bế giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa I/2020 (23 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI năm 2020 (23 ngày trước)

• Thông báo về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2020 (25 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương khóa 6 năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2020 (1 tháng trước)