Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2016Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2016

28/10/2016 | 5143

Sáng 25-10-2016, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2016. 

Dự buổi lễ có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; PGS,TS. Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương); lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo, Viện Xây dựng Đảng, Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và 87 học viên là các đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương.

 

 

Lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2016 diễn ra từ ngày 25-10 đến 31-10-2016. Các học viên được nghiên cứu 9 chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng đảng, đó là: Những vấn đề mới về xây dựng Đảng và đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII; Một số vấn đề về xây dựng tổ chức cơ sở đảng; Một số vấn đề về công tác đảng viên; Những vấn đề cơ bản về Điều lệ Đảng và hệ thống tổ chức bộ máy; Nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong tình hình hiện nay; Hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Vấn đề bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế bền vững; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Một số vấn đề cơ bản về chính sách cán bộ. Ngoài ra, học viên sẽ có 1 buổi gặp gỡ, trao đổi với Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và đi nghiên cứu thực tế tại Quảng Ninh trong 2 ngày.

Phát biểu khai giảng, PGS,TS. Nguyễn Tất Giáp (ảnh trên), Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Đây là lớp học đầu tiên về công tác tổ chức được mở từ sau Đại hội XII của Đảng. Khóa học sẽ trang bị cho các học viên hệ thống những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ; cập nhật, bổ sung những kiến thức mới về công tác tổ chức xây dựng đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và phương pháp công tác... góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

PVST

Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019
16 ngày trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2018

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2018
1 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN
2 tháng trước

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
2 tháng trước

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2018 (2 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 (3 tháng trước)

• Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (4 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9-2018 (4 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (6 tháng trước)

• Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay (11 tháng trước)

• Chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ (12 tháng trước)

• Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng (12 tháng trước)

• Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1 năm trước)

• Hội nghị triển khai Kết luận Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và giao ban công tác Tổ chức quý I năm 2017 (1 năm trước)