Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025

03/11/2021 | 1129

Sáng 03/11/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai giảng lớp học

Tới dự lễ khai giảng có các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng lý luận chính trị nói chung, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng trong toàn Đảng bộ vì các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối đều công tác trong các cơ quan tham mưu, chiến lược, hoạch định sách của Đảng và Nhà nước ở Trung ương trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, cơ mật.

Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/12/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhằm củng cố kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trau dồi, cập nhật kiến thức mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các học viên cần đảm bảo thật tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt; cần tự nghiên cứu, tìm tòi thêm tài liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, tăng cường đối thoại, trao đổi, thảo luận đa chiều; trong điều kiện có thể, các đồng chí giảng viên, báo cáo viên trao đổi, mở rộng nội dung học tập, lấy ví dụ phong phú từ thực tiễn làm căn cứ cho việc tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ảnh: PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề tại lớp học

Căn cứ đặc điểm Đảng bộ Khối và khung chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý, Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức trong ba ngày, từ ngày 03 - 05/11/2021. Tại lớp học, các học viên được nghe các báo cáo viên là các nhà khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm ở Trung ương và giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp trao đổi, truyền đạt 6 chuyên đề, gồm: (1) Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; (2) Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; (3) Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; (4) Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; (5) Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (6) Quản lý phát triển xã hội bền vững, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Ảnh: Toàn cảnh lớp học

A.H

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022
16 ngày trước

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022
2 tháng trước

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022
4 tháng trước

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối các cơ quan Trung ương K65-C10, niên khóa 2021 - 2022 (4 tháng trước)

• Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - 15 năm hình thành và phát triển (5 tháng trước)

• Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, góp phần đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu mới (9 tháng trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (1 năm trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (lớp thứ hai) (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021 (1 năm trước)

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 65-C11 năm 2021 (1 năm trước)