Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020

25/11/2020 | 200

Sáng 25/11/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý (lớp thứ nhất) năm 2020.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; lãnh đạo Vụ Giáo dục lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí  Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối cùng hơn 100 học viên đến từ 39 đảng uỷ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Toàn cảnh lớp học

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý diễn ra từ ngày 25 đến 27/11/2020 nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng ủy Khối trong tình hình mới.

Trong thời gian học tập, các đồng chí học viên sẽ cùng trao đổi, thảo luận 6 chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngăn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế; Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ và những tác động đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam; Kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Tư duy hệ thống với công tác lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay; Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận trước yêu cầu, nhiệm vụ và bối cảnh mới.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Lớp bồi dưỡng, cập nhật

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối  nhấn mạnh, việc tổ chức lớp học nhằm nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng thông qua các bài học kinh nghiệm được rút ra từ những mô hình thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Thông qua nội dung các bài giảng, các chuyên đề, thảo luận và nghiên cứu thực tế góp phần rèn luyện, bồi dưỡng cho người học thấm nhuần lý tưởng cách mạng, lối sống, tác phong công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đối tượng học tập của lớp bao gồm các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, cán bộ quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương. Đây là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, có vai trò, vị trí quan trọng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương. Việc kết hợp học tập trên lớp với trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình học tập là những bài học quý, đồng thời cũng là mục đích của việc tổ chức lớp học của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trong quá trình học tập, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành mọi quy định học tập, đồng thời tích cực, trao đổi thảo luận những kinh nghiệm của đơn vị áp dụng vào các chuyên đề để đạt kết học tập cao. 


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn tại tỉnh Phú Yên

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn tại tỉnh Phú Yên
8 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 2

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 2
18 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động về nguồn

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động về nguồn
19 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm, tặng quà các gia đình người có công, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm, tặng quà các gia đình người có công, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
19 ngày trước

• Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 12 năm 2020 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (22 ngày trước)

• Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân (23 ngày trước)

• Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021 (24 ngày trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2020 (26 ngày trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với đồng chí Phạm Quang Thao, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2020 (2 tháng trước)

• THƯ CẢM ƠN (2 tháng trước)