Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2019

27/08/2019 | 2966

Sáng 27/8/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý (lớp thứ nhất) năm 2019.

 

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc tại Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý năm 2019

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học cùng 150 học viên đến từ 45 đảng uỷ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Diễn ra từ ngày 27 đến 30-8, lớp học nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng ủy Khối trong tình hình mới. Các đồng chí học viên sẽ cùng trao đổi, thảo luận 7 chuyên đề: Tư duy hệ thống với công tác lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay; Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, giao lưu, hội nhập quốc tế; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt nam; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Những đặc trưng, tiềm năng tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XII và Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII); Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế.

 

Ảnh: Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, việc tổ chức lớp học nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối trong tình hình mới. Tham gia lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên sẽ được cập nhật kiến thức mới về chức năng, nhiệm vụ, nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối đã lựa chọn các chuyên đề với những nội dung phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của từng đơn vị. Cùng với đó, các buổi thảo luận sẽ giúp các đồng chí học viên bày tỏ, chia sẻ những sáng kiến, những cách làm, cách giải quyết vấn đề từ thực tiễn công tác, từ đó thống nhất nhận thức, làm sáng tỏ hơn những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn công tác.

Đồng chí Đỗ Ngọc An đề nghị các học viên cần tập trung học tập, nghiên cứu, trao đổi, tiếp thu tối đa nội dung các chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng, trên cơ sở đó áp dụng vào thực tiễn công việc tại cơ quan, đơn vị.

Phạm Vui

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020
5 ngày trước

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020
7 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020
12 ngày trước

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021
14 ngày trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020 (18 ngày trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương khóa 6 năm 2020 (22 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2020 (26 ngày trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa II - 2019 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng - khóa III năm 2020 (1 tháng trước)

• Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa XIV năm 2019 (7 tháng trước)