Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2018

28/11/2018 | 582

Sáng 27-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2018 (lớp thứ hai) với sự tham gia của 120 học viên đến từ 44 đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định: Khóa học nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chức năng nhiệm vụ, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực, công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng ủy Khối trong tình hình mới. Qua lớp học, các học viên sẽ thu được những kết quả bổ ích, thiết thực, trên cơ sở đó vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Toàn cảnh lớp học

Theo chương trình, lớp học diễn ra từ ngày 27 đến 29-11-2018, các học viên sẽ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức với 6 chuyên đề: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tư duy hệ thống trong lãnh đạo, quản lý; Cải cách nền hành chính công theo tinh thần “xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp”; Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Những đặc trưng, tiềm năng tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

* Trước đó, trong hai ngày 18 và 19-10-2018, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2018 (lớp thứ nhất) cho các học viên đến từ 37 đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Nguyễn Bá Thắng


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020
3 ngày trước

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020
5 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020
10 ngày trước

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021
13 ngày trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020 (17 ngày trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương khóa 6 năm 2020 (20 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2020 (24 ngày trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2020 (28 ngày trước)

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa II - 2019 (29 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng - khóa III năm 2020 (1 tháng trước)

• Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa XIV năm 2019 (7 tháng trước)