Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở khóa II năm 2018

11/09/2018 | 199

Ngày 11/9/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở khóa II năm 2018.

Ảnh: Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa II năm 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, trong 02 ngày 11, 12/9 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối tổ chức khai giảng lớp cấp ủy cho 200 đồng chí là bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở của các đảng bộ trong Khối, gồm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Trong thời gian học tập, học viên được các giảng viên là Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo các chuyên đề gồm: Công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác tuyên giáo của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Đây là những nội dung rất quan trọng và mang tính cốt lõi, nhằm nâng cao nhận thức năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối. Học viên sẽ được báo cáo viên dành nhiều thời gian thảo luận trực tiếp về những nội dung quan trọng về nghiệp vụ công tác đảng, các vấn đề đặt ra trong thực tiễn cần giải quyết. Nội dung chuyên đề được các báo cáo viên bám sát những quy định, hướng dẫn mới của Trung ương theo tinh thần Nghị quyết XII của Đảng. Đặc biệt chú trọng việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ nhằm đáp ứng thực tiễn công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ trong Khối thời gian qua, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Bùi Thạo

 

f

Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XIV năm 2018

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XIV năm 2018
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XVIII năm 2018

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XVIII năm 2018
2 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XVII năm 2018

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XVII năm 2018
2 tháng trước

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2018

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2018
2 tháng trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XII năm 2018 (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XII năm 2018 (4 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa XI năm 2018 (4 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XI năm 2018 (5 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2018 (6 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở khóa I năm 2018. (6 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K2 năm 2018. (6 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IX năm 2018 (6 tháng trước)

• Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa VIII năm 2018 (7 tháng trước)

• Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2018 (7 tháng trước)