KẾT QUẢ VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

21/10/2015 | 799

Tham luận của Đảng bộ Bộ Nội vụ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và các nghị quyết của cấp ủy cấp trên nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã đạt được kết quả và những kinh nghiệm trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Đảng bộ như sau:

 

Thứ nhất, những kết quả và kinh nghiệm đạt được trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị 

Đảng bộ Trường hiện có 18 chi bộ trực thuộc với tổng số gần 200 đảng viên, trong đó có 17 đảng viên là sinh viên. Với vị thế là một tổ chức đào tạo, nghiên cứu chủ lực của ngành Nội vụ, hiện quy mô đào tạo của Nhà trường đạt gần 10.000 học viên, sinh viên các hệ và có 3 cơ sở đào tạo, tại Hà Nội, khu vực miền Trung và Tp Hồ Chí Minh. Với đặc điểm là đơn vị đào tạo và nghiên cứu có tính xã hội cao, lực lượng công chức, viên chức, đội ngũ giảng viên, học viên, sinh viên đông thì vai trò của tổ chức Đảng trong nhà trường có vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động chỉ đạo, định hướng cho các tổ chức, đoàn thể trong hoạt động chuyên môn và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Trong thời gian qua, bên cạnh việc chú trọng nâng cao công tác chuyên môn, trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Trường là tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với các đơn vị chuyên môn nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành, tổ chức nghiên cứu đào tạo gắn liền với hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Để làm tốt yêu cầu này, Đảng uỷ Nhà trường đặc biệt coi trọng công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Với mục tiêu xuyên suốt là đổi mới toàn diện, đồng bộ, triệt để từ tư duy, nhận thức tư tưởng đến các hành động, do đó công tác cán bộ trong những năm qua đã luôn được cấp ủy đảng chỉ đạo, thống nhất. Do đó lực lượng cán bộ chủ chốt và đội ngũ giảng viên của Trường hiện nay được đánh giá là đội ngũ lãnh đạo vững vàng về bản lĩnh chính trị và mạnh về chuyên môn.

Ngoài việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Đảng uỷ Nhà trường luôn quan tâm và chú trọng đến công tác phát triển đảng trong đội ngũ giảng viên và sinh viên; coi trọng chất lượng tư tưởng chính trị kết hợp với trình độ chuyên môn, đây là một mục tiêu, yêu cầu quan trọng trong định hướng phát triển đảng của Đảng bộ Nhà trường. Song song với việc rèn luyện, giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng, công tác chỉ đạo các hoạt động của đoàn thanh niên, sinh viên được Đảng bộ đặc biệt quan tâm bởi với số lượng gần 10.000 sinh viên, đây chính là nhóm đối tượng cần được thường xuyên bồi dưỡng tư tưởng, lý luận chính trị để vừa nâng cao nhận thức vừa góp phần hình thành phẩm chất đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đồng thời Đảng uỷ Nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Nội vụ và cho xã hội trên một số mặt tiêu biểu như sau:

 Một là, ổn định quy mô đào tạo, mở rộng các ngành, chuyên ngành mới theo nhu cầu của xã hội. 

- Giai đoạn 2011 - 2015, Đảng ủy chỉ đạo từng bước đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao uy tín cho Nhà trường, tăng quy mô đối với loại hình đạo tạo chính quy, giảm quy mô đào tạo loại hình đào tạo vừa làm vừa học.

- Ngành và chuyên ngành đào tạo được mở rộng: nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhu cầu xã hội, Đảng ủy đã chỉ đạo mở rộng thêm ngành, chuyên ngành, cụ thể: từ 4 ngành lên 6 ngành đối với hệ đại học; từ 7 ngành lên 11 ngành đối với hệ cao đẳng.

 

Hai là, Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục mở rộng, chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ; chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung quy định đào tạo, chương trình đào tạo, viết giáo trình.

Sau khi đánh giá tổng kết công tác đào tạo theo tín chỉ của hệ đào tạo chính quy giai đoạn đầu áp dụng 2012 - 2015, Đảng ủy, Ban Giám hiệu tiếp tục chỉ đạo mở rộng  mô hình đào tạo theo hình thức tại chức cho hệ Liên thông đại học, đại học văn bằng 2. Rà soát quy chế, xây dựng chương trình đào tạo thay đổi theo hướng tăng cường các môn, học phần tự chọn để sinh viên và học viên lựa chọn, lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức bên ngoài về chương trình đào tạo.

Ba là, Đảng ủy chỉ đạo kiểm tra việc đổi mới phương pháp giảng dạy

Từ việc nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của việc đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu chỉ đạo toàn trường thực hiện tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy “lấy người học làm trung tâm” từ năm 2011 đến nay. Tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho giảng viên về các kiến thức: nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Chỉ đạo các khoa, bộ môn hội thảo về phương pháp dạy - học phù hợp theo hình thức tại chức, lấy ý kiến người học để ngày càng hoàn thiện hơn phương pháp giảng dạy.

 

Bốn là, Đảng ủy lãnh đạo việc chủ động ký hợp tác thỏa thuận trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chuyên môn Trường đang đào tạo

Đảng ủy chỉ đạo thường xuyên các Khoa chuyên môn hợp tác với các cơ sở đào tạo, ký kết với các doanh nghiệp để đào tạo theo địa chỉ hợp tác tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng cho nhu cầu thực tế phục vụ cho các hoạt động của Trường.

 Với vai trò quản lý và thực hiện nghiên cứu khoa học của ngành Nội vụ, Đảng uỷ đã lãnh đạo các đơn vị triển khai nghiên cứu khối lượng khá lớn các đề tài, đề án cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường. Đến nay đã có nhiều giảng viên tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu đề tài khoa học các cấp, tham gia nhiều hơn trong nghiên cứu đề tài, đề án  cấp Bộ, các cuộc hội thảo trong và ngoài nước, tham gia Hội đồng đánh giá các đề tài khoa học. Nhà trường đã thực hiện việc giao đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào đào tạo cho giảng viên là tiến sĩ trở lên nhằm tạo ra tính năng động và áp dụng lý luận vào thực tiễn.

Năm là, Đảng ủy chỉ đạo các Khoa, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Đoàn thanh niên, để tổ chức các ngày hội nghề nghiệp, ngày hội tư vấn việc làm, khảo sát thăm dò ý kiến đối với sinh viên đã tốt nghiệp.  

Thông qua kênh thông tin này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường nắm bắt được những nhu cầu và cơ hội để giúp cho việc đào tạo bám sát thực tế, xây dựng quy định chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu của các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực; tạo cơ hội cho sinh viên tìm kiếm việc làm, tìm kiếm học bổng, thể hiện được năng lực của mình...

Sáu là, chỉ đạo tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo

Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn chú ý đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế với phương châm thiết thực hiệu quả. Ngoài các hoạt động hợp tác với các đối tác ở Pháp, Áo, Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên bang Nga, Singapore, Malaysia, Lào, Campuchia, Nhà trường đã kí kết thoả thuận hợp tác đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ Đại học Lyon2 Cộng Hòa Pháp, Đại học Niagra Mỹ…

 

Thứ hai, kết quả và kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Nhiệm kỳ qua Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tập trung lãnh đạo Đảng bộ tổ chức sinh hoạt một số chuyên đề như sau:

Chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã đạt được kết quả, các cấp ủy và đội ngũ đảng viên đã có nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vai trò của chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhìn chung nền nếp sinh hoạt, nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến, góp phần quan trọng vào việc giáo dục và quản lý đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Qua đó rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy và đội ngũ đảng viên, thực hiện đúng quy định về nền nếp và nguyên tắc sinh hoạt chi bộ.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ và Bí thư chi bộ đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ba là, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính thiết thực và phù hợp đặc điểm mỗi loại hình tổ chức của chi bộ.

Bốn là, chăm lo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là, bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Đảng bộ tổ chức học tập và làm theo chuyên đề gắn với sinh hoạt chi bộ, đảm bảo mỗi buổi sinh hoạt chi bộ đều có nội dung tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”. Nội dung học tập đã được phân chia phù hợp trong các tháng như sau:

- Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác.

- Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân.

- Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm

- Sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Một số kinh nghiệm tổ chức thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như sau:

Một là, chi ủy phải chuẩn bị nội dung và giới thiệu nội dung chuyên đề để trong sinh hoạt chi bộ; đảng viên trao đổi, thảo luận trong chi bộ để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sao cho hiệu quả, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay.

Hai là, cấp ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế, búc xúc, nổi cộm trong cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ba là, từng đảng viên có Bản đăng ký học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hằng tháng, đảng viên đối chiếu với những nội dung đã đăng ký để tự nhận xét, đánh giá, liên hệ với bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu học tập và làm theo Bác; lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.  

Chuyên đề công tác dân vận Đảng ủy Trường đã đạt được kết quả bước đầu triển khai công tác dân vận trên một số mặt hoạt động như sau:

Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát

Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI), Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận, Chương trình hành động số 16, Kế hoạch “Năm Dân vận - 2014” của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động. Luôn có quan điểm toàn diện trong việc huy động mọi nguồn lực cho công tác dân vận. Biết phát huy tính chủ động sáng tạo và nguồn lực của các đoàn thể quần chúng trong việc đẩy mạnh và nâng cao công tác dân vận.

Hai là, công tác phối hợp triển khai các chương trình công tác dân vận

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên triển khai công tác dân vận. Các tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chủ trương “Đổi mới quản lý - nâng cao chất lượng đào tạo” và cuộc vận động “Hai không” của Bộ Giáo dục & Đào tạo, nhất là cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chấp hành pháp luật, không vi phạm đạo đức nhà giáo, thường xuyên tự học, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học… và phấn đấu “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện văn hóa công sở, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sư phạm và khối đoàn kết thống nhất trong toàn Trường. Kết quả đã tạo ra được nhiều mô hình tự quản trong sinh viên của Nhà trường.

 

Ba là, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

 

Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Trường đã triển khai thực hiện: Kết luận số 65-KL/TW, ngày 04/03/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và các văn bản của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Nhà trường.

- Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt việc thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ theo Quyết định số 339-QĐ/ĐU ngày 29/03/2012 và Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

- Thường xuyên phổ biến tới các đơn vị, các Chi bộ, các đoàn thể: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thông qua Nghị quyết của Đảng ủy hàng tháng.

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân theo đúng chức năng quy định.

- Tiến hành bổ sung, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường để phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường và phổ biển rộng rãi đến toàn thể cán bộ viên chức của Trường để thực hiện và chủ động giám sát thực hiện.

- Tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức thực hiện Quy chế dân chủ tại Đảng ủy Trường và các chi bộ.

 

Bốn là, tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện

- Công tác thi đua khen thưởng được Đảng ủy Trường quan tâm theo hướng công bằng và thực chất. Đã có nhiều tập thể, cá nhân nhận được phần thưởng cao quý, bằng khen, giấy khen của các cấp, kịp thời động viên cán bộ viên chức và sinh viên trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập kế hoạch, dự trù ngân sách, công tác quản lý tài chính, tài sản trong Trường đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ; bổ sung và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện khoán chi theo hướng hiệu quả và tiết kiệm, đảm bảo cho việc chi trả theo lương mới, tiền lương tăng thêm và các khoản phụ cấp, góp phần thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí góp phần  ổn định, cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức.

- Hằng năm, cán bộ viên chức nhà trường đã tích cực ủng hộ đồng bào bão lụt, thiên tai, với số tiền hàng trăm triệu đồng, quyên góp giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Duy Tiên, Hà Nam.

 

- Đảng ủy chỉ đạo Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên các hoạt động như thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tham gia giao lưu văn nghệ thể thao với quân đội nhân ngày 22/12 hằng năm. Thăm hỏi tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ, tổ chức về nguồn, phát huy truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ./.

Còn tiếp...

Ban Biên tập

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ
1 tháng trước

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay
5 tháng trước

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới
9 tháng trước

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng
1 năm trước

• Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay (1 năm trước)

• Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết hoạt động thực tiễn góp phần vào công tác xây dựng Đảng (1 năm trước)

• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (1 năm trước)

• Vai trò của công tác tư tưởng trong tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay (1 năm trước)

• Tinh thần “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (1 năm trước)

• Kế thừa những giá trị Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới (1 năm trước)

• Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam (2 năm trước)

• Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 - 7-4-2017) : Bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn (2 năm trước)

• Tọa đàm khoa học về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. (2 năm trước)

• Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam” (2 năm trước)