Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

07/02/2020 | 1874

Dư luận xã hội là một kênh thông tin rất quan trọng đối với các cấp ủy đảng, phản ánh tác động của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với xã hội và phản hồi của xã hội đối với các chủ trương, chính sách đó. Trong năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua nhiều hình thức, trước hết là tăng cường hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, qua đối thoại trực tiếp, gặp riêng… Từ đó định hướng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối có nhận thức đúng về sự kiện, hiện tượng phải dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuẩn mực giá trị truyền thống, các yêu cầu phát triển của tập thể và xã hội, từ đó kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh.

Ảnh: Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 9/2019

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK[1] về tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối năm 2019[2]. Đồng thời ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK trong thời gian tới. Công tác chỉ đạo hoạt động đối với đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối được tăng cường, thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW[3] của Ban Bí thư và Hướng dẫn 167-HD/BTGTW[4] của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt và nghiên cứu dư luận xã hội trong Khối các cơ quan Trung ương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Trong tháng 7/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cùng với cấp ủy các cấp Đảng bộ Khối đánh giá 05 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Kết quả nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội

Năm 2019, hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối đi sâu nắm bắt và phản ánh 216 sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng, được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm. Trong đó, các “mảng sáng” nổi bật là: Hội nghị lần thứ 10 và 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các kỳ họp thứ 7 và 8 Quốc hội khóa 14; Việt Nam đã được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021; Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch ASEAN năm 2020 tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 4/11/2019; sự kiện Hà Nội tổ chức thành công cuộc gặp lịch sử Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai ngày 27-28/2/2019; Việt Nam - EU ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) ngày 30/6/2019 tại Hà Nội sau 9 năm đàm phán; cả nước phấn khởi chào mừng 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - /2/9/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%, cán cân thương mại Việt Nam đạt kỷ lục xuất siêu; Đoàn Thể thao Việt Nam  vươn lên đứng thứ hai toàn đoàn với 98 huy chương Vàng, 85 huy chương Bạc và 105 huy chương Đồng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (Sea Games 30)… Bên cạnh các mảng sáng nêu trên, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối cũng đã phản ánh kịp thời những vấn đề dư luận băn khoăn lo lắng, nổi lên như: Dịch tả lợn châu Phi hoàn hành; Loạt sự cố môi trường ở Hà Nội (Vụ hỏa hoạn Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông; vụ nước sạch do Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà cung cấp cho Hà Nội nhiễm dầu thải); loạt vấn đề nổi cộm về giáo dục và an sinh xã hội (vấn đề sách giáo khoa lớp 1 gây nhiều tranh cãi trong ngành giáo dục, giới khoa học, giáo viên và phụ huynh học sinh; vấn đề gian lận trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; nạn xâm hại tình dục và bạo lực học đường, v.v..); tai nạn giao thông diễn biến phức tạp; Việt Nam đứng thứ 2 trong số những nước bị tấn công bởi nhiều mối đe dọa bảo mật hàng đầu của Đông Nam Á; Tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp… Đồng thời, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối cũng đã nắm bắt được tâm trạng và dư luận xã hội tin tưởng và phấn khởi trước những kết quả công tác phòng chống tham nhũng và bảo vệ trật tự an toàn xã hội năm 2019: 09 kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (từ kỳ họp lần thứ 33 đến kỳ họp 41); việc công khai xét xử 2 cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; công tác xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên sai phạm và việc xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng (thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng) quyết liệt “không có vùng cấm”, đề cao việc thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát; một số đường dây buôn bán vận chuyển và sử dụng ma túy lớn bị phát hiện. v.v.. Các sản phẩm báo cáo tổng hợp tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng được coi trọng, không những phục vụ cho công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, công tác chỉ đạo ở các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối mà còn là cơ sở quan trọng để Đảng, Nhà nước ban hành những chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và nhiều mặt công tác khác.

Kết quả công tác tham mưu định hướng hoạt động cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối

Năm 2019, Đảng ủy Khối đã từng bước đổi mới hình thức, nội dung hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối, đổi mới phương thức hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội theo hướng nhanh nhạy, kịp thời, bảo đảm đúng định hướng và đạt chất lượng cao; thực hiện được 12/12 kỳ giao ban dư luận cấp Đảng ủy Khối định kỳ hằng tháng theo quy chế hiện hành; nhiều đảng bộ trực thuộc đã làm tốt các kỳ giao ban định kỳ hằng quý, hằng tháng theo quy chế[5]; tăng cường công tác thông tin dư luận xã hội cho cộng tác viên cấp Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp năm 2019[6]. Từ 01/01/2019, theo thống kê[7], cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn Đảng bộ Khối là 200 đồng chí, riêng cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối có 34/35 đồng chí, bảo đảm tính đại diện khối, ngành ở các đảng bộ trực thuộc, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn đảm bảo, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, nhiều đồng chí kiêm nhiệm đảm trách nhiều nhiệm vụ quan trọng nhưng vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động, tham dự các buổi giao ban dư luận xã hội. Một số đảng ủy trực thuộc duy trì đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội hoạt động nền nếp, hiệu quả như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ngân hàng Trung ương, Bộ Giao thông vận tải… Các báo cáo tổng hợp dư luận xã hội đã đáp ứng được yêu cầu phản ánh đầy đủ, trung thực các “luồng dư luận xã hội” từ việc tổ chức sự kiện, vấn đề kinh tế, xã hội, tư tưởng, lý luận chính trị…, qua đó cung cấp các căn cứ thực tiễn, giúp các cấp ủy đảng và cơ quan Trung ương hoàn thiện chủ trương, chính sách hợp lòng dân, nhất là trong việc giải quyết, xử lý các “điểm nóng”; giúp lãnh đạo cơ quan đánh giá đúng, sát thực hơn thực trạng cơ quan, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; trên cơ sở đó đề ra các giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, ổn định cơ quan.

Tuy nhiên, năm 2019, trong đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội có một số đồng chí chuyển công tác, do đó ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động chung, việc tổng hợp báo cáo dư luận định kỳ hằng tháng của Đảng ủy Khối gặp khó khăn nhất định do thiếu thông tin từ một số cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội vắng, thiếu; một số cộng tác viên không gửi báo cáo cung cấp thông tin dư luận xã hội; một số cộng tác viên xây dựng báo cáo không thường xuyên; báo cáo dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối định kỳ chỉ có 1 báo cáo/tháng cho nên có những sự việc xảy ra từ đầu tháng trước, nhưng đến đầu tháng sau báo cáo mới ban hành, do đó, phần nào bị hạn chế về tính thời sự; việc triển khai nghiên cứu dư luận xã hội của Đảng bộ Khối chưa sâu, do chưa thực hiện các cuộc điều tra có tính quy mô, tính chuyên biệt để định tính và định lượng các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc, đang quan tâm.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, quan trọng của Đảng và của đất nước: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam v.v.. Năm 2020 cũng là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng thời là năm đầu Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và là nước đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ Khối khắc phục những tồn tại hạn chế của năm 2019, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, như sau: (1) Nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội đảng các cấp đặc biệt là Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng; nắm tình hình dư luận xã hội về các sự kiện, vấn đề kinh tế; các vấn đề xã hội (văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, v.v..); về tình hình an ninh trật tự; bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc. (2) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả; đổi mới phương thức hoạt động của đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội, kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội. (3) Tăng cường công tác thông tin dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp năm 2020./.

Th.S Bùi Thị Tuyết Mai

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 [1] Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

[2] Kế hoạch số 132-KH/ĐUK ngày 26/02/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Cộng tác viên nghiên cứu Dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối năm 2019.

[3]Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

[4] Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 về việc hướng dẫn thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

[5] Các đảng bộ thường xuyên định kỳ tổ chức giao ban dư luận gồm có: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Chủ tịch nước, Kiểm toán Nhà nước, Ngân hàng Trung ương, Bộ Tài chính.

[6]Căn cứ Kế hoạch số 132-KH/ĐUK ngày 26/02/2019, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Cộng tác viên nghiên cứu Dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối năm 2019.

[7] Nguồn: Báo cáo số 260-BC/ĐUK ngày 09/8/2019 về đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ ĐUK về tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối.

 


Các bài viết khác

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo
3 ngày trước

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba
5 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020
15 ngày trước

Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025
28 ngày trước

• Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối (2 tháng trước)

• Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2020 (2 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan Trung ương trong điều kiện hiện nay (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020 (4 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020 (4 tháng trước)