Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng

31/01/2020 | 515

Ngày 21/01/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 161-KH/ĐUK, kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch


Tài liệu khác

• Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền (5 ngày trước)

• Công văn về việc dự Hội nghị quán triệt, tập huấn tuyên truyền đại hội đảng bộ và Đại hội XIII của Đảng (14 ngày trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (1 tháng trước)

• CV 827-CV/BTGĐUK về việc triển khai hướng dẫn số 144-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương (1 tháng trước)

• Công văn 826-CV/BTGĐUK về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X năm 2020 (1 tháng trước)

• Công văn 804-CV/BTGĐUK về việc gửi tài liệu tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương (1 tháng trước)

• Công văn về việc triển khai hướng dẫn số 141-HD/BTGTW và hướng dẫn số 142-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương (1 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (1 tháng trước)

• Về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (2 tháng trước)

• Công văn về hồ sơ đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (3 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm và gặp mặt cán bộ làm công tác tuyên giáo nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020) (3 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII (3 tháng trước)

• Kế hoạch xây dựng Chương trình văn nghệ biểu diễn tại phiên khai mạc Đại hội XIII Đảng bộ Khối (3 tháng trước)