Kế hoạch tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025

02/06/2020 | 872

Tài liệu khác

• Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền (8 ngày trước)

• Công văn về việc dự Hội nghị quán triệt, tập huấn tuyên truyền đại hội đảng bộ và Đại hội XIII của Đảng (17 ngày trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (1 tháng trước)

• CV 827-CV/BTGĐUK về việc triển khai hướng dẫn số 144-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương (1 tháng trước)

• Công văn 826-CV/BTGĐUK về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X năm 2020 (1 tháng trước)

• Công văn 804-CV/BTGĐUK về việc gửi tài liệu tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương (1 tháng trước)

• Công văn về việc triển khai hướng dẫn số 141-HD/BTGTW và hướng dẫn số 142-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương (1 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (2 tháng trước)

• Về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (2 tháng trước)

• Công văn về hồ sơ đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (3 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm và gặp mặt cán bộ làm công tác tuyên giáo nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020) (3 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII (3 tháng trước)

• Kế hoạch xây dựng Chương trình văn nghệ biểu diễn tại phiên khai mạc Đại hội XIII Đảng bộ Khối (3 tháng trước)