Kế hoạch tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII

15/06/2020 | 281

Tài liệu khác

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (9 ngày trước)

• Lịch thi đấu Hội thao 2020 của Đảng ủy Khối (9 ngày trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (1 tháng trước)

• Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền (1 tháng trước)

• Công văn về việc dự Hội nghị quán triệt, tập huấn tuyên truyền đại hội đảng bộ và Đại hội XIII của Đảng (1 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (2 tháng trước)

• CV 827-CV/BTGĐUK về việc triển khai hướng dẫn số 144-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương (2 tháng trước)

• Công văn 826-CV/BTGĐUK về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X năm 2020 (2 tháng trước)

• Công văn 804-CV/BTGĐUK về việc gửi tài liệu tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương (2 tháng trước)

• Công văn về việc triển khai hướng dẫn số 141-HD/BTGTW và hướng dẫn số 142-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương (2 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (3 tháng trước)

• Về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (3 tháng trước)

• Công văn về hồ sơ đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (4 tháng trước)