Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ

17/09/2013 | 2323

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ.

Theo đó, Ban Tuyên giáo hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối chỉ đạo các chi bộ thực hiện các nội dung: (1) Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nền nếp; (2) Tổ chức học tập các chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; (3) Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của chi bộ; (4) Đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; (5) Giải quyết những vấn đề bức xúc, hạn chế; (6) Tăng cương công tác kiểm tra, giám sát; (7) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng.
Toàn văn Hướng dẫn được đăng trong mục TÀI LIỆU - VĂN KIỆN - VĂN BẢN
Ban Biên tập
Nguồn tin: Đang cập nhật