Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba

09/07/2020 | 146

Chiều ngày 08/7/2020, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp phiên thứ ba. Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp. Dự họp còn các đồng chí thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền

Ảnh: Toàn cảnh phiên họp thứ ba Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong quý II/2020, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đã tuyên truyền kết quả đại hội cấp chi bộ và đảng bộ cấp cơ sở trong Đảng bộ Khối. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ tuyên giáo và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan Trung ương đăng tải, chia sẻ thông tin kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học, các hoạt động về nguồn nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12, khóa XII. Tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng quý II/2020, nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo của năm 2020 và kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV…

Tại phiên họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức triển lãm ảnh, kịch bản phim tuyên truyền Đại hội của XIII Đảng bộ Khối và chương trình văn nghệ phiên khai mạc Đại hội XIII Đảng bộ Khối.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền đã chuẩn bị các văn bản dự thảo cụ thể, chi tiết, phù hợp. Đồng chí đề nghị Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII Đảng bộ Khối tiếp tục tăng cường tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối nhằm nâng cao vị trí, vai trò của các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đnagr. Tuyên truyền nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch triển lãm ảnh, kế hoạch xây dựng phim tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và chương trình văn nghệ bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phối hợp với các đảng ủy trực thuộc chuẩn bị tốt các điều kiện để cung cấp tư liệu phục vụ triển lãm ảnh và làm phim tuyên truyền phục vụ Đại hội.

Minh Phương

 


Các bài viết khác

Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc

Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc
7 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020
14 ngày trước

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo
29 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020
1 tháng trước

• Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020 (2 tháng trước)

• Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối (2 tháng trước)

• Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2020 (3 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan Trung ương trong điều kiện hiện nay (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020 (5 tháng trước)