Họp báo tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

19/09/2018 | 393

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, sáng ngày 19/9/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức họp báo giới thiệu quá trình xây dựng và phát triển; những truyền thống quý báu trong 70 năm của Đảng bộ Khối; các hoạt động chào mừng và định hướng một số nội dung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội. 

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại họp báo

Tại buổi họp báo, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho biết, tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay là Liên chi cơ quan Trung ương được Trung ương thành lập tại Chiến khu Việt Bắc vào ngày 07/11/1948. Ngày đầu thành lập, Liên chi cơ quan Trung ương có 6 chi bộ, các chi bộ được tổ chức theo các nhóm cơ quan ở Trung ương.

Bảy mươi năm đồng hành cùng đất nước, dù trải qua một số lần sắp xếp, tổ chức lại với nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn nhưng các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan Trung ương luôn tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Được xây dựng và phát triển từ một Liên chi cơ quan Trung ương nhỏ bé với 6 chi bộ và vài chục đảng viên, trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và rèn luyện, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương dần trở thành một tổ chức đảng vững mạnh trực thuộc Trung ương. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay bao gồm 64 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với trên 5.400 chi bộ, gần 7 vạn đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối có tâm huyết, trí tuệ, giàu nhiệt huyết, trung thành vô hạn, làm nhiệm vụ tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở tầm vĩ mô đã góp phần cực kỳ quan trọng vào những thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta từ giai đoạn kháng chiến, kiến quốc đến sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế ngày nay. Với những thành tích đạt được, nhất là trong những năm gần đây, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất (2013); Huân chương Lao động hạng Nhất (2010 và năm 2017)…

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thông cáo báo chí

Để tạo phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương từ Đảng ủy Khối đến cơ sở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng bộ nhằm giáo dục truyền thống của Đảng bộ cho cán bộ, đảng viên, người lao động, qua đó bồi dưỡng niềm tin, lòng tự hào, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; phấn đấu vươn lên, thi đua lao động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm Ngày Truyền thống gồm 3 đợt, đợt từ tháng 9/2018 đến 07/11/2018 sẽ diễn ra các hoạt động tiêu biểu sau: Tổ chức liên hoan văn nghệ và hội thao trong Đảng bộ Khối chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối và Ngày Truyền thống các ngành xây dựng Đảng; Xây dựng phim tài liệu “Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - 70 năm xây dựng và phát triển; Tổ chức các hoạt động về nguồn và an sinh xã hội tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (dự kiến tổ chức vào ngày 06/11/2018)…

Ảnh: Toàn cảnh họp báo

Cũng tại buổi họp báo, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cùng lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối đã trả lời các câu hỏi của các lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên cơ quan báo chí về hoàn cảnh, ý nghĩa lịch sử của việc ra đời Liên chi cơ quan Trung ương; vị trí, vai trò của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; những đóng góp, kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong 70 năm xây dựng và phát triển; kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đặc biệt là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kết quả đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối và những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ Khối trong thời gian tới.

Trả lời phóng viên báo chí về những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ Khối trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu của cả nhiệm kỳ là "Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương", trong đó, ngoài việc triển khai các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Đại hội đã xác định 4 nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo gồm: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; Nâng cao chất lượng chi bộ; Đối mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng và công tác dân vận; Tăng cường sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Do đó, Đảng bộ Khối cần phải tập trung thực hiện có hiệu quả 4 nội dung đột phá trên và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII), trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), trọng tâm là việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và đề nghị Bộ Chính trị ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và tổ chức sắp xếp lại bộ máy cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn Đảng bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, các đồng chí phóng viên quan tâm tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối, nhất là một số nội dung sau:

Một là, tập trung nêu bật được hoàn cảnh, ý nghĩa, lịch sử ra đời và quá trình phát triển của Đảng bộ Khối; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của các tổ chức đảng trực thuộc trong Đảng bộ Khối và của đội ngũ cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ cách mạng.

Hai là, tuyên truyền về kết quả công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là phản ánh tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các quy định, chỉ thị của Trung ương; đồng thời, tăng cường tuyên truyền kết quả tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thời gian vừa qua.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tổ chức đảng và đảng viên điển hình tiên tiến nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ Khối và toàn xã hội với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí đồng hành và đưa tin sâu rộng, hiệu quả, kịp thời để chuyển tải các thông tin về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc ở các cơ quan Trung ương, góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Anh Hoa

 

f

Các bài viết khác

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước
7 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
19 ngày trước

Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
23 ngày trước

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị
28 ngày trước

• Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối (28 ngày trước)

• Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản (1 tháng trước)

• Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 (1 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười sáu (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai (2 tháng trước)

• Tập huấn nghiệp vụ về đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa (2 tháng trước)

• Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác thanh niên trong tình hình mới (3 tháng trước)