Hội thảo về sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

11/01/2019 | 250

Ngày 11/01/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo về sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ năm 2011 đến nay. Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Vụ Nghiên cứu cơ quan Ủy ban Kiểm  tra Trung ương; đại diện Viện Nhà nước và pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, lãnh đạo các phòng thuộc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Hội thảo

Từ năm 2011 đến nay, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, công tác kiểm tra, giám sát trong phòng, chống tham nhũng được cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối ngày càng được nâng cao, tình hình dư luận xã hội, tâm tư của cán bộ, đảng viên đều đồng tình, tích cực hưởng ứng, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng còn diễn biến phức tạp; hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi hơn, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp. Các hành vi tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ vẫn còn xảy ra ở nhiều lĩnh vực như: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, thương mại, tài chính… Một số cấp ủy chưa quan tâm chỉ đạo giải quyết đơn thư tố cáo liên quan đến tham nhũng và hành vi có liên quan tham nhũng; chưa chủ động thực hiện kiểm ta, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức thiếu tu dưỡng rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách để thực hiện hành vi tham nhũng; lợi dụng nhiệm vụ được giao nhũng nhiễu, vòi vĩnh; cố ý làm trái những quy định để vụ lợi, dẫn đến tình hình tham nhũng trong thời gian tới có nhiều khả năng sẽ diễn biến ngày càng phức tạp.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá và đưa ra một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Cao Văn Thống đã đánh giá cao các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu tham dự. Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến sẽ được tiếp thu, tổng hợp và bổ sung, hoàn thiện Đề tài khoa học “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm chủ nhiệm Đề tài.

P.V

 

 

 

 

 


Các bài viết khác

Phát huy cao độ bài học cách mạng tháng Tám về công tác xây dựng Đảng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy cao độ bài học cách mạng tháng Tám về công tác xây dựng Đảng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
4 ngày trước

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam phụng sự và liêm chính theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam phụng sự và liêm chính theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
16 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ
28 ngày trước

Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng
1 tháng trước

• Xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Khởi công xây dựng công trình “Nhà bia truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” (1 tháng trước)

• Công bố và trao quyết định nhân sự Ban Chỉ huy Quân sự Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Báo chí Việt Nam đấu tranh phòng chống "tự diễn biến" " tự chuyển hóa" (2 tháng trước)

• Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (2 tháng trước)

• Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp (2 tháng trước)

• Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” (2 tháng trước)

• Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (2 tháng trước)

• Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (3 tháng trước)