Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

15/10/2019 | 7761

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến “70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trao giải Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

Ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc hội thảo

Dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. 

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré chủ trì hội thảo. 

Tham dự hội thảo còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng các đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, cán bộ làm công tác dân vận ở Trung ương và các địa phương tại 63 điểm cầu trên cả nước. 

Khai mạc hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, tác phẩm “Dân vận” là sự khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của nhân dân và tư tưởng “lấy dân làm gốc”; là “cuốn sách giáo khoa” về công tác dân vận của Đảng, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tác phẩm cũng là sự kết tinh truyền thống dân tộc và tinh hoa thời đại về vai trò của nhân dân trong lịch sử. 70 năm qua, Đảng ta đã thực hiện công tác vận động quần chúng theo những chỉ dẫn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Trong công cuộc đổi mới, thực hiện lời dặn của Người, nhiều chủ trương, chính sách về công tác dân vận, về đại đoàn kết dân tộc, về xây dựng các giai cấp đã được Đảng, Nhà nước xây dựng, bổ sung, ngày càng hoàn thiện phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước. 

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang, công tác dân vận phải được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, khoa học về những nhân tố thuận lợi và những khó khăn, thách thức cần phải vượt qua; vận dụng sáng tạo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay, xây dựng đường lối vận động nhân dân phù hợp, trên tinh thần phát huy dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân. 

Không chỉ là cơ sở lý luận, kim chỉ nam cho công tác vận động quần chúng của Đảng, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Dân vận” còn thể hiện sinh động, sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Người đã xác định bản chất của dân chủ bằng một luận điểm cô đọng, ngắn gọn, hàm súc nhất nhưng cũng điển hình và thực chất nhất: “Dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ”. Đạo đức của người cách mạng trong công tác dân vận phải là đạo đức hành động và nêu gương, đã vì dân và vì sự nghiệp cách mạng thì phải phấn đấy hy sinh, vượt qua mọi khó khăn. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân… Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác dân vận vẫn chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để tiếp tục phát huy giá trị lý luận, thực tiễn, ý nghĩa sâu sắc của tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác dân vận thời gian tới,Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh một số nội dung để các cơ quan, cán bộ làm công tác dân vận nghiên cứu, tham mưu cho Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đạt được hiệu quả thực chất hơn. 

Theo đó, công tác dân vận của cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận của chính quyền cần được nâng cao hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu hoạt động; triệt để đổi mới công tác tuyên truyền, giải thích, thuyết phục bằng nhiều hình thức như gặp gỡ trực tiếp, qua báo chí, mạng xã hội… để nhân dân hiểu về tình hình đất nước, tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thấy rõ lợi ích của các dự án, công trình kinh tế - xã hội đem lại cho dân, cho nước; không để các thế lực thù địch gây nhiễu loạn tư tưởng nhân dân, chống phá ta, tạo bất ổn xã hội.

Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và mọi hoạt động. Đặc biệt, để tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các cơ quan, bộ, ngành cần tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; đồng thời quy định rõ trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và của cán bộ, đảng viên.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã tham luận về một số nội dung trong tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc...; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác vận động nhân dân.

Ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo. 

Kết luận Hội thảo, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, việc nhận thức sâu sắc hơn những nội dung trong tác phẩm “Dân vận” của Bác, cũng như nhận thức đầy đủ ý nghĩa thực tiễn của quan điểm “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh tình hình mới. Từ đó, công tác vận động các tầng lớp nhân dân cần được đi vào thực chất hơn nữa, lấy sự hài lòng, niềm tin của nhân dân là thước đo cho kết quả công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, niềm tin đó chính là sức mạnh để Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước, dân tộc vượt qua thách thức, đạt được các mục tiêu phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao giấy chứng nhận tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã lựa chọn 50 tác phẩm báo chí để trao giải Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019 và tham gia vòng chung kết Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020. Các tác phẩm thuộc 4 thể loại: báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói, được lựa chọn từ hơn 1.000 tác phẩm gửi về tham dự.

Tin và ảnh: Nguồn TTXVN

 

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
18 ngày trước

Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng
2 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững
2 tháng trước

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022 (3 tháng trước)

• Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trao tặng tỉnh Bình Định 1 tỷ đồng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở (3 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn đề đặt ra (9 tháng trước)

• Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - yêu cầu cấp thiết từ cuộc sống (10 tháng trước)

• 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)

• Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối (1 năm trước)

• Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)