Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

30/07/2020 | 76

Chiều ngày 29/07/2020, tại Học viện Ngân hàng (HVNH), Tiểu ban văn kiện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) và Đảng ủy HVNH phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối CQTW lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025"

Toàn cảnh hội thảo

Chủ trì hội thảo có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; PGS.TS. Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN); các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW...

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Nhân hàng Nhà nước phát biểu khai mạc hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày các bài tham luận đều nhất trí cho rằng, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được chuẩn bị công phu, khoa học, logic, bố cục hợp lý, chặt chẽ, có tính khái quát cao, trung thực, sát tình hình thực tế về những ưu điểm, khuyết điểm trên từng lĩnh vực công tác, đồng thời đã nêu đầy đủ những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu và giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Trung ương tham luận tại hội thảo

Các đại biểu cho rằng Đảng bộ Khối cần xác định những khó khăn, thách thức trong điều kiện đặc thù cũng như các kế hoạch, mục tiêu chung trong nhiệm kỳ tới, từ đó đưa ra nhiệm vụ và giải pháp trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trong tình hình mới; đồng chí cho rằng, việc Đảng bộ Khối CQTW làm tốt dự thảo Báo cáo chính trị, có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể cho nhiệm kỳ tới sẽ đóng góp rất nhiều cho thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ. Các bài tham luận cũng bổ sung, đóng góp ý kiến cụ thể về kết quả công tác xây dựng Đảng; việc đổi mới phong cách, phương pháp, lề lối làm việc của cấp ủy; kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại hội thảo

Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CQTW đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Hội thảo, thể hiện quá trình nghiên cứu Văn kiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm của các đảng ủy trực thuộc Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu thành báo cáo đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bộ Khối gửi Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CQTW lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025.


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
4 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
17 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025
17 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (20 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (20 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (28 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (28 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (29 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)