Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

22/08/2019 | 492

Hướng tới Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), sáng 22/8/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tới dự Hội thảo có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các đồng chí trưởng các ban, đơn vị hai Đảng ủy Khối và vụ trưởng, trưởng ban, đơn vị Tạp chí Cộng sản; đại biểu đại diện thường trực cấp ủy, trưởng ban tuyên giáo đảng ủy khối cơ quan và khối doanh nghiệp một số  tỉnh, thành phố. Đặc biệt, Hội thảo còn có mặt của một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ: Từ thực tiễn hoạt động và lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, phương pháp nêu gương hiệu quả nhất của mỗi con người, hay một tập thể, trước hết là nêu gương về đạo đức; bởi lẽ: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.  Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để nêu gương thì trước hết bản thân phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm. Một điều rất đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đưa ra những tư tưởng, quan điểm rất đúng đắn về nêu gương mà chính Người còn là hiện thân cao đẹp nhất về trách nhiệm nêu gương trước Đảng, trước nhân dân. Phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng, phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” là sự thể hiện lòng kính yêu vô hạn của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương, luôn hướng về Bác, nguyện học tập, làm theo và noi gương Bác. Đây còn là dịp để tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong học tập, làm theo, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cần phải nhận thức rõ rằng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải việc làm cao siêu, to tát mà rất gần gũi, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt hằng ngày. Phương châm thực hiện cần quán triệt ở đây là: “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương cho quần chúng nhân dân.

Hội thảo đã nhận được 60 tham luận của một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chuyên gia, nhà khoa học. Các tham luận có ý nghĩa giá trị lý luận và thực tiễn cao, thể hiện tinh thần, thái độ, trách nhiệm, sự tâm huyết của người viết đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

GS.TS  GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trình bày tham luận tại Hội thảo

Tham  luận tại Hội thảo, GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương với chuyên đề “Học tập phong cách ứng xử Hồ Chí Minh” đã nhận định: Phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách ứng xử của Người có rất nhiều điểm đặc sắc mà chúng ta cần công phu nghiên cứu, phát hiện để dần từng bước nhận ra chân giá trị của Người, từ tấm gương đó soi vào mình, với tâm niệm “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”, nỗ lực phấn đấu rèn luyện, tự hoàn thiện mình theo hình ảnh phong cách Hồ Chí Minh… Học theo phong cách của Người, như đã nói, phải sáng tạo, nhất là phải thấy Người giản dị chứ không giản đơn, suốt đời chống chủ nghĩa cá nhân nhưng không bao giờ xem nhẹ, phủ nhận cá nhân. Hơn nữa, không chỉ nỗ lực nhận thức, đó là điều kiện cần, phải ra sức thực hành, đó là điều kiện đủ. Không gì thiết thực và có ý nghĩa hơn vào lúc này là trau dồi văn hóa ứng xử, thực hành văn hóa ứng xử, nhất là ứng xử với dân theo tấm gương sáng Hồ Chí Minh.

Ảnh: Quang cảnh Hội thảo

Với chuyên đề “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh để chúng ta học, thực hành nêu gương và noi gương thật sự xứng đáng…”, nhà báo Nhị Lê, Tạp chí Cộng sản cho rằng: “…đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nghĩa là Đảng cần biết nêu gương! Người nào muốn trở thành người lãnh đạo, người đó phải là một tấm gương và phải biết nêu gương. Đó cũng là một trong những cách lãnh đạo tốt nhất của Đảng. Đó cũng là một trong những nhân tố làm nên đạo đức của Đảng…”.

Với chuyên đề “Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa VNPT, đặc biệt trong thực hiện và sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nhiệp Nhà nước”, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho biết: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác bảo đảm thông tin liên lạc. Người nói: “Việc liên lạc là một việc quan trọng nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi”. Thấm nhuần lời dạy đó của Bác, ngày nay, dù tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến đổi cả về thời cơ và thách thức, nhưng lĩnh vực VT-CNTT của Việt Nam vẫn duy trì những bước tiến vững chắc cả về vai trò, vị trí, trình độ khoa học công nghệ. VT-CNTT đang dần trở thành động lực chủ yếu cho sự phát triển của đất nước, là hạ tầng cho các hạ tầng khác phát triển”.

Ảnh: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu kết luận Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định, Hội thảo đã thành công tốt đẹp, các tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các cán bộ hoạt động thực tiễn tập trung trao đổi, thảo luận đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nói chung, những nguyên tắc, phương pháp nói riêng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương và làm gương; làm rõ thực trạng noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương. Những kết quả đạt được đáng ghi nhận, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và những nguyên nhân của chúng; những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm mới, mô hình hay trong thực hiện noi gương Bác cần biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực ở trong Đảng và xã hội và những bài học kinh nghiệm, những giải pháp, kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ biên tập và phát hành sách tuyển tập các chuyên đề tại Hội thảo “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

P.V


Các bài viết khác

Học và làm theo Bác để tự soi, tự sửa mình

Học và làm theo Bác để tự soi, tự sửa mình
16 ngày trước

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ
1 tháng trước

Nâng cao chất lượng công tác báo chí của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng công tác báo chí của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
4 tháng trước

Rèn luyện phong cách cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Rèn luyện phong cách cán bộ trẻ các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh
5 tháng trước

• Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội (5 tháng trước)

• Cán bộ, đảng viên phải là công bộc của dân (6 tháng trước)

• Xây dựng đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10 tháng trước)

• Cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương (10 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh (11 tháng trước)

• Học tập và làm theo tư tưởng "Dân vận khéo" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Cán bộ, đảng viên, người lao động Khối các cơ quan Trung ương phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó tại 06 huyện thuộc các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Kiên Giang (1 năm trước)

• Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc (1 năm trước)

• Thực hành dân chủ trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)