Hội thảo góp ý kiến Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

12/05/2023 | 1594

Ngày 11/5/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo góp ý Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo; đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối – Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án 215; đại diện thường trực đảng ủy, lãnh đạo ban tổ chức đảng ủy và văn phòng đảng ủy các đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, sau 10 năm thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW  ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối, đến nay có một số việc còn hạn chế và không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về việc giao Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW, Đảng ủy Khối đã thành lập Tổ Biên tập và chuẩn bị nội dung xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW nhằm làm cụ thể hóa một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy cấp trên cơ sở, các chuyên gia nghiên cứu, trao đổi, thảo luận cho ý kiến sâu sắc, làm rõ các vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 215 và dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 215 để Tổ Biên tập xây dựng Đề án hoàn thiện các văn bản dự thảo trình Ban Bí thư đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ, công chức tích cực đóng góp nhiều ý kiến để góp phần làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội thảo quan tâm đặt ra, cụ thể: (1) Về dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 215 cần nêu rõ thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn chỉ đạo, triển khai Quy định 215 tại Đảng bộ Khối trong 10 năm qua; báo cáo cũng đánh giá, phân tích những việc làm được, những việc chưa làm được, chỉ ra những vướng mắc, bất cập, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ; trong mối quan hệ công tác, quy chế phối hợp giữa đảng ủy với ban cán sự đảng, lãnh đạo bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, nêu những bài học kinh nghiệm để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng; (2) Đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Quy định 215 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng thuộc các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; (3) Những vấn đề còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập chưa phù hợp và chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là về tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, chế độ chính sách, vị trí việc làm, chức danh, chức vụ; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc...

Tại Hội thảo, 10 ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu đã tập trung làm rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối, như: vai trò của đảng ủy, mô hình tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, phụ cấp chức vụ, các chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác đảng và kết luận về tiêu chuẩn chính trị…; những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn chỉ đạo, triển khai Quy định 215 và đề xuất các giải pháp sửa đổi, bổ sung Quy định 215 tại các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội thảo

Kết luận Hội thảo, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối - Tổ trưởng Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, các đồng chí đại biểu vào các dự thảo, giúp Tổ Biên tập có nhiều chất liệu quý báu để hoàn thiện việc xây dựng Đề án phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

M.P


Các bài viết khác

Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023
23 ngày trước

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
4 tháng trước

Một số lưu ý về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022

Một số lưu ý về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022
5 tháng trước

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
8 tháng trước

• Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9 tháng trước)

• Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (11 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (11 tháng trước)

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (1 năm trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (1 năm trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (1 năm trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (1 năm trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)