Hội nghị triển khai Kết luận Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và giao ban công tác Tổ chức quý I năm 2017

24/04/2017 | 2186

Sáng 21/4/2017, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và giao ban công tác Tổ chức quý I năm 2017. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự, chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương; đại diện thường trực đảng ủy, trưởng ban tổ chức các đảng ủy cấp trên cơ sở; phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối quán triệt, triển khai toàn văn Kết luận số 03-KL/BTCTW ngày 16/3/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về kết luận Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Các đại biểu nhất trí cao với Kết luận đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả công tác năm 2016 của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và thống nhất 08 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2017 và những năm tiếp theo, đồng thời khẳng định quyết tâm cùng với toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối luôn cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải kiên trì giữ vững sự lãnh đạo của Đảng; quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng phải vững mạnh về tư tưởng chính trị; thống nhất về ý chí và hành động; phải chặt chẽ về tổ chức; phương thức lãnh đạo phải đúng; phong cách làm việc phải khoa học; phải trong sạch về đạo đức, lối sống; vì nhân dân phục vụ.

   

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận tại hội nghị

Về đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo, trong quý I, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã phối hợp với các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Khối về lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ đúng trọng tâm, trọng điểm, tiến độ và chất lượng công việc cơ bản đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng như: Việc thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW của Ban Bí thư; công tác quy hoạch cấp ủy; việc xác định tuổi của đảng viên; công tác khen thưởng tổ chức đảng; việc chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng; công tác phối hợp giữa đảng ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ;…

  

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương những kết quả toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối đạt được trong quý I năm 2017; đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, thường trực các cấp ủy chỉ đạo cơ quan tổ chức cấp ủy thuộc quyền nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Kết luận số 03-KL/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, tích cực, chủ động tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu. Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; tập trung lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đẩy mạnh thực hiện “4 hóa” trong cải cách hành chính: hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa các văn bản pháp quy; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tự động hóa về thực hiện. Tăng cường chủ động phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong tham gia ý kiến đối với công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ theo phân cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ tổ chức xây dựng Đảng vừa hồng vừa chuyên, trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, chân thành, cầu thị, cần cù, chịu khó và nói không với tiêu cực./.

Nguyễn Hải Anh

 

f

Các bài viết khác

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019
18 ngày trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019
1 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019
2 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019
3 tháng trước

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2018 (4 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN (5 tháng trước)

• Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2018 (5 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 (6 tháng trước)

• Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9-2018 (7 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (9 tháng trước)

• Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay (1 năm trước)

• Chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ (1 năm trước)