Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

28/02/2012 | 2306

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012, ngày 28/02/2012, tại trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối số 381, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2012.

Đồng chí Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ chuyên môn Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Hà Anh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc và đại diện một số cơ quan báo chí.
 

Quang cảnh Hội nghị
 
Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối năm 2011 do đồng chí Hà Anh Dân trình bày nêu rõ: năm 2011, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động, tích cực thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Nhận thức của đa số cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã được nâng lên. Việc giải quyết đơn thư tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng được quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy trình và thủ tục quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngăn ngừa, xử lý sai phạm, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong từng tổ chức cơ sở đảng và trong toàn Đảng bộ.
Tuy nhiên, Báo cáo cũng chỉ rõ: một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, chưa xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2011, chưa chủ động tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm chưa được quan tâm, các dấu hiệu vi phạm thường chỉ được phát hiện qua phản ánh và đơn, thư tố cáo, ít kiểm tra cán bộ lãnh đạo và cấp ủy viên cùng cấp, nội dung kiểm tra chưa có trọng tâm, trọng điểm, công tác nắm tình hình, thu thập thông tin còn yếu. Việc kiện toàn, củng cố ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp còn chậm, chưa được quan tâm thỏa đáng. Việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra ở các đảng uỷ trực thuộc chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X). Việc đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho công tác kiểm tra, giám sát chưa tương xứng.
Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận của 7 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối. Các tham luận tập trung nêu bật những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và những hạn chế của các đảng bộ trong công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời cũng kiến nghị Đảng ủy Khối tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và quan tâm đến chế độ chính sách dành cho cán bộ làm công tác kiểm tra đảng.
 

Đồng chí Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Đường đánh giá cao ý kiến tham luận của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh 4 nội dung các đảng bộ trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát:
Một là, khẩn trương xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012; 100% cấp ủy và ủy ban kiểm tra phải xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát. Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012 cần được triển khai đồng bộ và toàn diện nhưng chú trọng các nội dung: việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và công tác cán bộ; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012. Trước ngày 31/3/2012, các đảng ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phải gửi chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012 về Đảng ủy Khối và trước ngày 05/4/2012, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phải dự thảo Thông báo số 1 về việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của các đảng ủy trực thuộc. Đây là một tiêu chí xếp loại thi đua cuối năm.
Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; phải bám sát chương trình đề ra, phân công người chỉ đạo, tổ chức thực hiện cụ thể, hợp lý. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường giám sát chuyên đề. Lựa chọn nội dung đúng và trúng; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của các bộ, ngành. Trong kiểm tra cần phát hiện những nhân tố mới, điển hình để biểu dương người tốt, việc tốt đồng thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm một cách nghiêm túc và thẳng thắn. Sau kiểm tra phải có yêu cầu đối với đối tượng được kiểm tra và chú ý kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra; đồng thời có kiến nghị với các cơ quan hữu quan cùng phối hợp giải quyết các vấn đề tồn đọng (nếu có). Các cuộc kiểm tra, giám sát phải được thực hiện dúng quy trình, nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát.
Ba là, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy và vai trò tham mưu của ủy ban kiểm tra. Ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện; làm nòng cốt trong các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy; nghiên cứu, rút kinh nghiệm, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề nảy sinh.
Cấp ủy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy cấp dưới; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát của cấp mình. Chăm lo, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.
Bốn là, tổ chức tốt việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp với nội dung thiết thực, hiệu quả.
Cũng nhân dịp này, Đảng ủy Khối tặng thưởng cho 15 cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy đạt thành tích tiêu biểu trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2011./.
NTH


Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
7 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
8 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
9 tháng trước

Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm,  đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019
1 năm trước

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (2 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng (2 năm trước)

• Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng (2 năm trước)