Hội nghị triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

13/02/2020 | 1158

Nhằm giúp các đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 13/02/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư (phó bí thư) và trưởng các ban, đơn vị của đảng ủy cấp trên cơ sở; bí thư (phó bí thư) và cấp ủy viên phụ trách công tác tổ chức, văn phòng của đảng ủy cơ sở; cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối và cán bộ chuyên trách công tác đảng của các đảng ủy trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số hướng dẫn về nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW, trong thời gian qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ đã tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa Chỉ thị của Bộ Chính trị, văn bản của các ban xây dựng Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương để triển khai cho các tổ chức đảng trực thuộc theo từng cấp độ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối như: ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn, thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội và các văn bản khác để chỉ đạo Đại hội… Nhằm giúp cho công tác chỉ đạo Đại hội trong Đảng bộ Khối được thống nhất, đồng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận để làm rõ nội dung của các chuyên đề, từ đó giúp cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đại hội được thống nhất, góp phần vào sự thành công của đại hội đảng các cấp.

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối  triển khai văn bản tại Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối triển khai văn bản tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên phổ kiến, triển khai các văn bản: Kế hoạch số 161-KH/ĐUK ngày 21/01/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày; Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 11/11/2019 về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hệ thống văn bản tham khảo phục vụ đại hội chi bộ do đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trình bày; Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày; Quy định số 3989-QĐ/VPTW ngày 16/8/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Dương Xuân Sửu, Cục phó Cục Tài chính Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng trình bày.

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối triển khai văn bản tại Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Dương Xuân Sửu, Cục phó Cục Tài chính Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng triển khai văn bản tại Hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Ban Tổ chức Hội nghị đã căn cứ các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương để giải đáp các câu hỏi trao đổi liên quan đến công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp như: công tác bầu cử và quy chế bầu cử trong Đảng; thực hiện chế độ chi cho đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc; quy định về độ tuổi tái cử chính quyền, cấp ủy và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp; quy định về việc lấy ý kiến của cấp ủy nơi cư trú và một số câu hỏi liên quan đến vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng…

A.H

 


Các bài viết khác

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới
20 giờ trước

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương
1 tháng trước

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng
1 tháng trước

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”
1 tháng trước

• Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II/2020 (1 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XII (1 tháng trước)

• Phòng, chống lười học lý luận chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (1 tháng trước)

• Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 12 khóa XII (2 tháng trước)

• Công tác nhân sự phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng (2 tháng trước)

• Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 (2 tháng trước)

• Vai trò của Đảng và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (2 tháng trước)

• Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng (2 tháng trước)

• Thắng lợi bước đầu phòng chống dịch COVID- 19 (2 tháng trước)

• Ban Bí thư chỉ thị thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (2 tháng trước)