Hội nghị tổng kết hoạt động đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội

21/12/2018 | 680

Chiều ngày 20/12/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu dư luận xã hội; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận cấp Đảng ủy Khối. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối khẳng định, năm 2018, các báo cáo viên cấp Trung ương công tác ở cơ quan Đảng ủy Khối đã thực hiện 127 buổi tuyên truyền miệng thông qua hoạt động báo cáo viên về các nghị quyết của Đảng và các chuyên đề ở các đảng bộ trực thuộc; xây dựng 25 chuyên đề sát với yêu cầu, đặc thù và nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối; báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối thực hiện hơn 450 buổi tuyên truyền miệng với hơn 30 chuyên đề; báo cáo viên các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện hơn 1000 buổi tuyên truyền miệng đạt chất lượng tốt.

Báo cáo tình hình dư luận xã hội và hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho biết, đội ngũ cộng tác viên cấp Đảng ủy Khối đã phản ánh đúng tình hình tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động; đề xuất biện pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trong toàn Đảng bộ. Năm 2018, đã cung cấp,  phản ánh với Ban Tuyên giáo Trung ương 92 vấn đề, trong đó tập trung phản ánh dư luận xung quanh việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh các vấn đề cụ thể về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề ô nhiễm môi trường, thiệt hại của bão lũ, vấn đề tệ nạn xã hội, việc làm cho người lao động…

Ảnh: Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các báo cáo viên, cộng tác viên đã thẳng thắn trao đổi, đánh giá, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đề xuất một số kiến nghị góp phần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phản ánh dư luận xã hội.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối biểu dương các đồng chí cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối đã thẳng thắn, trao đổi, chia sẻ những ý kiến tâm huyết và những giải pháp, kiến nghị trong việc nghiên cứu nắm tình hình dư luận xã hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo cho rằng, công tác tuyên truyền miệng cần được quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa theo phương châm chủ động, tích cực, hướng về cơ sở. Đồng chí đề nghị, các báo cáo viên cần phát huy tính chủ động trong xây dựng nội dung và báo cáo chuyên đề tại hội nghị. Tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên năm 2018 nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; gắn tập huấn với thực hành xây dựng chuyên đề và báo cáo tại các hội nghị báo cáo viên. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên viên các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả; lựa chọn các đồng chí đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, có năng lực để làm báo cáo viên; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho các đồng chí cấp ủy cơ sở góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng.

A.H

 


Các bài viết khác

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo
21 giờ trước

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba
2 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020
12 ngày trước

Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025
25 ngày trước

• Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối (2 tháng trước)

• Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2020 (2 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan Trung ương trong điều kiện hiện nay (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020 (4 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020 (4 tháng trước)