Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016.

03/01/2017 | 5059

Ngày 30/12/2016, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 6 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016.

Đồng chí Lê Văn Thái, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối - Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí đại diện Ban Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và các đồng chí đại diện lãnh đạo đơn vị thành viên trong Cụm.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị.

Cụm thi đua số 6 - Ngành Tổ chức xây dựng Đảng gồm các cục và ban tổ chức của 7 đảng ủy trực thuộc Trung ương (Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Ban Tổ chức Đảng ủy Ngoài nước, Cục cán bộ Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Cục Tổ chức Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Cục Tổ chức - cán bộ Tổng cục chính trị Công an nhân dân; Cục Công tác đảng và công tác quần chúng Tổng cục chính trị Công an nhân dân). Năm 2016, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối được Hội đồng Thi đua - khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chỉ định là đơn vị Cụm trưởng. Sau khi được thành lập, Cụm đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Cụm, xây dựng nội dung tiêu chí thi đua và bảng điểm thi đua thống nhất trong Cụm, đồng thời xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua 6 tháng cuối năm 2016.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm đã chia sẻ về chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và trao đổi nhiều thông tin, kinh nghiệm trong công tác. Các đơn vị trong Cụm cũng đã thống nhất đánh giá kết quả công tác năm 2016, nổi bật là tiếp tục thực hiện nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng đảng được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng, phát triển đảng viên mới, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ; tổ chức các phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị và xây dựng ngành tổ chức xây dựng đảng ở các cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn có hạn chế là việc hướng dẫn, kiểm tra nắm tình hình thực hiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng đảng ở một số đơn vị chưa thực hiện thường xuyên; việc chủ động xây dựng và phát động các phong trào thi đua trong hệ thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng còn hạn chế, công tác triển khai thực hiện một số nội dung thi đua chưa kịp thời; việc xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên.

Hội nghị đã thống nhất chấm điểm cho từng đơn vị trong Cụm và đề nghị Hội đồng thi đua - khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng suy tôn, tặng cờ cho Cụm. Đồng thời, hội nghị đã thống nhất bầu Cục Cán bộ, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam là Cụm trưởng, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là Cụm phó Cụm thi đua số 6 năm 2017 và triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Thái, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 6 đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong Cụm và đề nghị các đơn vị tiếp tục cố gắng xây dựng các ban, cục là đơn vị dẫn đầu và tích cực tham mưu vào việc sửa đổi quy định và đề án về xây dựng Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội các đảng bộ trong Cụm; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”… Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2017. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong Cụm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo về công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác thi đua, khen thưởng./.

P.V

 

f

Các bài viết khác

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019
18 ngày trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019
1 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019
2 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019
3 tháng trước

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2018 (4 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN (5 tháng trước)

• Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2018 (5 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 (6 tháng trước)

• Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9-2018 (7 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (9 tháng trước)

• Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay (1 năm trước)

• Chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ (1 năm trước)