Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

29/12/2016 | 9389

Ngày 28/12/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, các đồng chí Chánh Văn phòng và cấp ủy viên phụ trách công tác văn phòng cấp ủy của các đảng ủy trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 và dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đề án đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Năm 2016, Văn phòng Đảng ủy Khối và văn phòng các đảng ủy trực thuộc đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, tập trung tham mưu và phối hợp tham mưu cho cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế, chương trình công tác toàn khóa và năm 2016. Đồng thời chủ động, khắc phục khó khăn, tích cực tham mưu, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan liên quan nhằm phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động của cấp ủy; từng bước khẳng định vị thế văn phòng cấp ủy và sự tín nhiệm của cấp ủy đối với văn phòng. Duy trì chế độ thông tin, báo cáo với cấp ủy cấp trên và các ngành có liên quan. Công tác tham mưu, tổng hợp đã đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Công tác văn thư, lưu trữ; thẩm định các văn bản; bảo mật tài liệu; quản lý tài chính, tài sản được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Chất lượng công tác phục vụ ngày càng được nâng lên. Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn có những hạn chế như chất lượng công tác tham mưu tổng hợp một số văn bản của cấp ủy chưa cao; việc nắm bắt thông tin có lúc chưa sâu, thiếu kịp thời. Việc nộp hồ sơ tài liệu lưu trữ của các ban, đơn vị Đảng ủy Khối chưa bảo đảm thời gian theo quy định; chưa ứng dụng phần mềm Lotus Note trong việc xử lý thông tin và lưu giữ tài liệu, văn kiện Đảng bộ Khối. Công tác kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cấp ủy cơ sở ở từng lĩnh vực chưa thường xuyên. Chất lượng nội dung báo cáo một số đảng ủy còn hạn chế, thiếu về thông tin chiến lược, chưa phản ánh rõ nét về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy. Việc thực hiện chế độ thông tin báo của một số đảng ủy trực thuộc còn chậm đã ảnh hưởng đến việc tổng hợp báo cáo chung của Đảng bộ Khối.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các văn phòng cấp ủy đã thống nhất, đánh giá cao kết quả công tác văn phòng cấp ủy đã đạt được trong năm 2016, đồng thời mong muốn Đảng ủy Khối và Văn phòng Đảng ủy Khối quan tâm hơn nữa về chế độ, chính sách và công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách làm công tác đảng. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, tăng cường chất lượng công tác văn thư lưu trữ và công tác phục vụ. Sắp xếp bộ máy, tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng. Ứng dụng công nghệ thông tin để gửi thông tin qua mạng nội bộ của Đảng. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động giao lưu để nâng cao trình độ chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Văn phòng Đảng ủy Khối và văn phòng các cấp ủy đã đạt được trong năm 2016. Đồng chí nhấn mạnh những thuận lợi và khó khăn trong công tác văn phòng cấp ủy, vị trí và vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối và đề nghị văn phòng các cấp ủy trong thời gian tới cần tiếp tục tham mưu xây dựng chương trình làm việc năm 2017 cho ban thường vụ cấp ủy, trọng tâm là lựa chọn các nội dung để cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp. Chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, thực hiện tốt công tác thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật thông tin. Sớm triển khai và từng bước ứng dụng phần mềm quản lý văn bản trên mạng nội bộ của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản của Đảng; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về nghiệp vụ tài chính kế toán ở các đảng ủy theo quy định. Tham mưu, đề xuất tuyển chọn cán bộ trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm để đào tạo bồi dưỡng làm cán bộ chuyên trách công tác đảng. Văn phòng Đảng ủy Khối phối hợp với các văn phòng cấp ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy và các hoạt động giao lưu để trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

P.V


Các bài viết khác

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng soạn thảo văn bản

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng soạn thảo văn bản
1 tháng trước

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
9 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017
5 năm trước

Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.
6 năm trước

• Ban Tuyên giáo Trung ương:Trao tặng Huy hiệu 50 năm, 30 năm tuổi Đảng cho ba đồng chí đảng viên (6 năm trước)

• Nhìn lại kết quả sau một năm hoạt động của Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (7 năm trước)

• Đảng ủy Thanh tra Chính phủ: Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đảng-Đoàn thể và Vụ Pháp chế (7 năm trước)

• Về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (8 năm trước)

• Tin buồn (8 năm trước)

• Đảng ủy Khối tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy (8 năm trước)

• Hội nghị lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2014 khu vực miền Trung - Tây Nguyên (8 năm trước)

• Một số hoạt động nổi bật của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong tháng 7/2014. (8 năm trước)

• Nghị định mới về thi đua, khen thưởng (8 năm trước)

• 6 tháng đầu năm 2014: 2.117 lượt địa chỉ IP của các cơ quan nhà nước bị nhiễm mã độc (8 năm trước)