Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng đảng năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

21/12/2016 | 28948

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, chiều 19/12/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có hơn 100 đại biểu là phó bí thư thường trực phụ trách công tác tổ chức, trưởng ban, phó trưởng ban tổ chức và các đồng chí phụ trách công tác tổ chức của các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương năm 2016, trên các mặt: công tác tổ chức, kiện toàn cấp ủy, công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác thi đua khen thưởng của Đảng bộ Khối. Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TW về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và đã triển khai tổ chức thực hiện đến các chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ Khối bước đầu tạo hiệu quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng chi bộ. Các cấp ủy đảng đã kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy các cấp theo đúng quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Công tác quản lý, giáo dục, giám sát đảng viên được tiến hành thường xuyên, việc quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác xa, đảng viên đi địa bàn và đi công tác nước ngoài đã có nhiều chuyển biến và chặt chẽ hơn; thực hiện đúng quy định của Trung ương về đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên được quan tâm, nhất là từ đoàn viên, thanh niên có bước tiến bộ rõ rệt, nguồn kết nạp đảng từ đoàn viên thanh niên chiếm tỷ lệ cao. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ Khối; công tác thi đua khen thưởng được quan tâm kịp thời.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 tập trung vào các nội dung sau: Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Quy định 215-QĐ/TW ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và các nội dung liên quan đến hoạt động và thành lập văn phòng đảng - đoàn thể; Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; hướng dẫn các đảng bộ thực hiện quy trình kết nạp lại người vào đảng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiện toàn sắp xếp lại mô hình tổ chức đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu chuyên trách công tác Đảng trong Đảng bộ Khối và công tác tổ chức - cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối. Tham mưu tổ chức hoạt động biểu dương, tôn vinh 250 chi bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối; xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương”…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung công tác như: việc thành lập và hoạt động của văn phòng đảng - đoàn thể; quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên; quy trình kết nạp lại người vào Đảng; chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách; chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú đối với cán bộ đã nghỉ hưu… Bên cạnh đó, chỉ rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc như: công tác chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng về trực thuộc các đảng ủy trong khối còn nhiều thủ tục rườm rà, thời gian kéo dài, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đội ngũ cán bộ làm chuyên trách công tác đảng thiếu; việc thực hiện Quy định 215-QĐ/TW còn nhiều khó khăn, vướng mắc…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và biểu dương kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2016, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và ban tổ chức các đảng ủy trong Đảng bộ Khối đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn có trọng tâm, trọng điểm và khá toàn diện trên các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng. Về các mặt còn tồn tại, đồng chí đề nghị các đảng bộ cần nhận diện rõ về các mặt, phạm vi của từng hạn chế, khuyết điểm; đối với những tồn tại liên quan đến nhiều vấn đề, phạm vi rộng, đề nghị các đơn vị cần phối hợp, thảo luận để tìm ra phương án giải quyết tối ưu nhất. Về công tác cán bộ: các đảng bộ cần tập trung tạo nguồn, quy hoạch đội ngũ cán bộ làm chuyên trách công tác đảng đảm bảo số lượng và chất lượng. Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và ban tổ chức các đảng ủy trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt 6 nhóm công việc đã đề ra.

f

Các bài viết khác

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019
18 ngày trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019
1 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019
2 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019
3 tháng trước

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2018 (4 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN (5 tháng trước)

• Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2018 (5 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 (6 tháng trước)

• Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9-2018 (7 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (9 tháng trước)

• Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay (1 năm trước)

• Chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ (1 năm trước)