Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

23/12/2021 | 14175

Sáng ngày 23/12/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Hội nghị Tổng kết hôm nay có rất nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá, tổng kết lại các nhiệm vụ công tác của năm 2021; đồng thời, bàn phương hướng, mục tiêu và triển khai các nhiệm vụ công tác của năm 2022 cũng như trong thời gian tới và cho ý kiến vào một số nội dung văn bản dự thảo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Tờ trình về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2022; Báo cáo kết quả Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021; Tờ trình về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Khối; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tờ trình về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối; Tờ trình về dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối; Tờ trình về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”; Dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2022.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phân tích những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, từ đó đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai tốt nhiệm vụ công tác năm 2022 và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã sớm xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của ban chấp hành, của ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan Trung ương lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021. Tổ chức các Hội nghị trực tuyến kết nối với Trung ương, Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Khối nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng bộ Khối đến các cấp ủy trực thuộc đảm bảo mục đích, yêu cầu, nghiêm túc, hiệu quả và an toàn.

Tập trung thực hiện Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên. Tổ chức tổng kết, sơ kết các quy chế, quy định, nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực xây dựng Đảng theo yêu cầu của Trung ương; trọng tâm là hoàn thành 02 đề án được giao theo Chương trình làm việc năm 2021 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ thời gian, được Trung ương đánh giá cao. Công tác bổ sung, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định. Việc xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy được tập trung chỉ đạo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối các cơ quan Trung ương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết, huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế đó là: Việc triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo chương trình công tác năm 2021 còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng chưa thường xuyên, dẫn đến vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và thực hiện chưa tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng...

Đảng ủy Khối đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở; tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối và hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các văn bản dự thảo theo nội dung chương trình Hội nghị.

Ảnh: Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị cơ bản đồng tình, nhất trí cao và bổ sung một số nội dung nhiệm vụ công tác năm 2022 vào các báo cáo, đồng thời nêu một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng do đặc thù của từng tổ chức đảng và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022.

Ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác đã đạt được trong năm 2021, nổi bật là: Hoàn thành tham mưu đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối, ngày 18/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 16-QĐ/TW thay thế Quyết định số 98-QĐ/TW; đề án tổng kết việc thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương, ngày 14/10/2021 Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 34-QĐ/TW thay thế Quy định 215; Thực hiện có kết quả tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cơ bản tán thành với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 2022 và các văn bản dự thảo; đồng tình với các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị. Đề nghị Đảng ủy Khối tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện và ban hành để tổ chức thực hiện.

Về đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối quan tâm, lưu ý: (1) Tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm và nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Đảng ủy Khối có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là đảng bộ bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp Trung ương. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển đất nước. Là đầu mối của 61 đảng bộ trực thuộc với hơn 8 vạn đảng viên, do đó Đảng ủy Khối phải chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao đạo đức, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên;  (2) Tiếp tục thực hiện kết quả tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tổ chức xây dựng Đảng; (3) Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc và cách thức hoạt động hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0 trong sinh hoạt chi bộ nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc của Đảng; (4) Tích cực tham gia vào các vấn đề của Ban Chấp hành Trung ương và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp, các dấu hiện vi phạm và đơn thư ngay từ chi bộ

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu sâu sắc những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hơn công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ Khối nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đã đề ra, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về kết quả đạt được trong năm 2021, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các đảng ủy trực thuộc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động do dịch bệnh Covid-19 gây ra để cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

A.H


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
9 ngày trước

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối
11 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022
25 ngày trước

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 7/2022 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 9 (mở rộng) (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 6/2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2022 (3 tháng trước)

• Họp báo về Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (4 tháng trước)

• Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối (5 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8 (mở rộng) (5 tháng trước)

• Phát biểu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)