Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

04/01/2020 | 858

Ngày 03/01/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tới dự Hội nghị có Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí đại diện các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2020. Theo đó, năm 2019, Đảng ủy đã phối hợp với Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện tốt vai trò đại diện của Hội thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách và lên tiếng bảo vệ phụ nữ, trẻ em bị xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; tham mưu tổ chức các nhiệm vụ công tác Hội với nhiều đổi mới, sáng tạo, luôn hướng về cơ sở, nhất là trong thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Các hoạt động của Hội đã tạo nên những chuyển biến tích cực, toàn diện và đúng hướng trong công tác xây dựng Hội và phong trào phụ nữ trong cả nước.

Trong công tác xây dựng Đảng cũng đạt được những kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được chú trọng. Tập trung thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trực thuộc và Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quan tâm củng cố tổ chức đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kỷ cương, kỷ luật của đảng được giữ vững. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể  cũng được quan tâm và có nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận những kết quả Đảng bộ đã đạt được trong năm 2019 và đồng tình với đánh giá về những hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy đã được thẳng thắn chỉ ra trong Báo cáo. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2020 Đảng ủy cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Đảng ủy cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, lãnh đạo trung ương Hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương để công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ, việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em được đặt vấn đề đúng mức trong các văn kiện đại hội đảng các cấp. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, đề xuất các phong trào và hoạt động của Hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm nâng cao vai trò, hình ảnh của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước.

Thứ hai, Đảng ủy tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trực thuộc và Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam lần thứ XIX.  Tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.  Đẩy mạnh thực hiện triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận; quan tâm lãnh đạo việc đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể cơ quan.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội đã tặng giấy khen chuyên đề cho 11 tổ chức đảng và tặng giấy khen cho 03 tổ chức đảng, 47 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019./.

Hải Anh

 


Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải: Xây dựng Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và bản lĩnh lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải: Xây dựng Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và bản lĩnh lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ chính trị
hôm qua

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 22

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 22
3 ngày trước

Bộ Giao thông vận tải học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Bộ Giao thông vận tải học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
3 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương
4 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 (7 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (8 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (9 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh” (15 ngày trước)

• 17 điển hình tiêu biểu là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc kính dâng Bác (16 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Bộ Giao thông vận tải tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (16 ngày trước)

• Đại hội điểm của Đảng bộ Bộ GTVT: Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển” (20 ngày trước)

• Đảng bộ Ủy ban Biên giới quốc gia Bộ Ngoại giao tổ chức thành công đại hội điểm (21 ngày trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế (22 ngày trước)

• Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. (24 ngày trước)