Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

24/09/2020 | 186

Sáng ngày 24/9/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đồng chí: Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Vụ Trung ương I, Vụ IA, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ đơn thư tiếp đảng viên và công dân Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đạt được kết quả quan trọng, đã tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 cùng với tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với mọi nỗ lực, cố gắng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời tích cực ngăn chặn, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá kết quả, ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối năm nhiệm kỳ 2015 - 2020

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tích cực nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn,… của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Sớm ban hành chương trình công tác nhiệm kỳ và hằng năm với nội dung có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ đối tượng, thời gian và cách tiến hành, đồng thời ban hành các quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong đó, tập trung ở các địa bàn trọng điểm, các vụ việc tồn đọng, đơn, thư phức tạp, kéo dài từ nhiệm kỳ trước, những địa bàn khó làm, nhạy cảm; giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết triệt để đơn tố cáo kéo dài, những đảng bộ có nhiều vấn đề nổi cộm; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng có nhiều hạn chế, yếu kém để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện; kiểm tra, giám sát những lĩnh vực như công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản, điều động, bố trí, sắp xếp lại các ban, đơn vị, kiện toàn tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp… Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015 - 2020, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được triển khai tích cực và đạt hiệu quả. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện có 19 tổ chức đảng và 839 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm và đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 648 đảng viên vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng và 84 đảng viên.

Nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và người đứng đầu cấp ủy trong Đảng bộ Khối được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng so với chỉ tiêu đề ra và so với nhiệm kỳ 2015 - 2020, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, phương pháp, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát được đổi mới theo đúng quy trình, quy định.

Ảnh: Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế, khuyết điểm như: nhận thức của một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng chưa đầy đủ, thiếu kiên quyết nên thực hiện nhiệm vụ  kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả chưa cao; một số cấp ủy còn chưa tích cực, né tránh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban kiểm tra các cấp ủy chưa chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy chỉ đạo việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; việc thực hiện giám sát chuyên đề còn lúng túng về nghiệp vụ, chưa đúng quy trình và phương pháp kiểm tra của Đảng; một số cấp ủy thực hiện chưa nghiêm kết luận, quyết định sau khi kiểm tra, vì vậy việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra chất lượng còn thấp; công tác nắm tình hình, thu thập thông tin còn yếu, các dấu hiệu vi phạm thường chỉ được phát hiện qua phản ánh và đơn, thư tố cáo…

Ảnh: Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, đại diện các đảng bộ đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nêu những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nêu nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt được kết quả cao trong nhiệm kỳ tới.

Ảnh: Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thống nhất cao với nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng ủy Khối và đồng tình các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị.

Về những tồn tại, hạn chế đã nêu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần chú trọng nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, theo đúng phương châm: giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng; xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị và chủ động có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý đảng viên và tổ chức đảng vi phạm kịp thời.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị, Đảng ủy Khối cần tập trung cao độ chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng bộ Khối thành công và phục vụ tốt Đại hội XIII của Đảng về nội dung công tác nhân sự, trong đó chú trọng nhân sự bộ máy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Tăng cường công tác theo dõi địa bàn, nhất là nắm tình hình liên quan nhân sự cấp ủy, nhân sự dự Đại hội XIII Đảng bộ Khối, nhân sự đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Sớm kết luận những đơn thư tố cáo có liên quan đến công tác nhân sự của cấp ủy nếu có. Sau Đại hội, Đảng ủy Khối cần tập trung chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; kiện toàn các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp theo đúng quy định.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng 14 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng và đồng chí Mai Trực trao Bằng khen và tặng hoa các tập thể được khen thưởng

Ảnh: Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao Bằng khen và tặng hoa các cá nhân được khen thưởng

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện những hạn chế, có kỷ luật, có răn đe với các vi phạm, từng bước ngăn chặn, phòng ngừa và hạn chế những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên góp phần xây dựng tổ chức đảng và cơ quan đơn vị, vững mạnh.

Từ một số hạn chế, khuyết điểm, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần rút kinh nghiệm: (1) Việc xây dựng và tham mưu cho cấp ủy xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra còn chậm; việc chấp hành chế độ báo cáo chưa nghiêm; (2) Việc tổ chức chương trình kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy chưa đạt kết quả theo kế hoạch đề ra, chất lượng các cuộc kiểm tra chưa cao, còn lúng túng, chưa đúng quy trình, quy định; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số nơi còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt; chưa tích cực kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; (3) Việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm mặc dù đã được quan tâm, nhưng chưa tổ chức được nhiều, thiếu chủ động, còn ngại va chạm; (4) Trong kiểm tra, việc phát hiện và xử lý vi phạm của một số nơi vẫn là khâu yếu, hiệu quả thấp; (5) Việc xử lý, khắc phục sau kiểm tra, giám sát ở một số nơi còn chậm, nhắc nhở, đôn đốc hậu kiểm tra, giám sát thiếu thường xuyên; (6) Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ở một số cấp ủy còn lúng túng, tình trạng gửi đơn, thư tố cáo nhiều nơi, kéo dài, vượt cấp vẫn tiếp diễn.

Minh Phương


Các bài viết khác

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
6 ngày trước

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
8 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
9 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
10 tháng trước

• Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 (1 năm trước)

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (2 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng (2 năm trước)