Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

19/12/2019 | 2668

Sáng ngày 19/12/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Các đồng chí: Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị về phía Ủy ban Kiểm tra Trung ương có các đồng chí: Đặng Trường Sơn, Vụ trưởng Vụ Trung ương I và lãnh đạo các vụ IA, Tổ chức cán bộ, Đào tạo Bồi dưỡng, Tổng hợp. Về phía Đảng ủy Khối có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị; các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra các đảng ủy trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã đạt được kết quả quan trọng góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; đồng thời, tích cực ngăn chặn, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. Tuy nhiên, còn một số hạn chế về công tác tham mưu, chế độ báo cáo, tổ chức thực hiện theo chương trình công tác năm chưa đảm bảo, còn lúng túng, chưa đúng quy trình, quy định.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao ý thức trách nhiệm, từ nhận thức và kết quả hoạt động, kinh nghiệm thực tiễn tập trung thảo luận, đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan, toàn diện những kết quả, hạn chế, nguyên nhân, những điểm mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2020\

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối năm 2019 tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương năm 2019, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với những nội dung cụ thể và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ; xử lý giải quyết dứt điểm các đơn, thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng và đảng viên theo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định của Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng; thực hiện có chất lượng hơn các nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có những hạn chế như: một số cấp ủy triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn chậm so với chương trình, kế hoạch. Việc đôn đốc kiểm tra, giám sát các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc chưa được thường xuyên, có việc còn chậm nên có nơi chưa xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan các đơn vị ở các đảng bộ trực thuộc; ban hành quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng còn chậm nên trong quá trình thực hiện một số ủy ban kiểm tra cấp dưới còn lúng túng, có trường hợp còn vi phạm nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền quy trình về thi hành kỷ luật đảng và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát…

Ảnh: Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc, những khâu yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nêu nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cách tháo gỡ, đồng thời chia sẻ những cách làm hay, phương pháp hiệu quả để đạt được kết quả cao.

Ảnh: Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng tình, thống nhất nội dung báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019 của Đảng ủy Khối.

Từ những hạn chế, khuyết điểm đã nêu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần chủ động nắm bắt, cập nhật tình hình qua các kênh thông tin đại chúng, dư luận xã hội để phát hiện các dấu hiệu vi phạm. Cần giám sát thường xuyên về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị, đặc biệt cần nâng cao trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp trong việc giúp đỡ các đối tượng được giám sát để ngăn chặn, phòng ngừa, nhắc nhở, tránh sai phạm. Cần phải giải quyết tố cáo kịp thời, hiệu quả. Quan tâm chế độ thông tin báo cáo để thông tin kịp thời, đúng quy định.

Năm 2020 là năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác kiểm tra, giám sát phải phục vụ tốt cho sự thành công của đại hội như tham gia, phối hợp với ban tổ chức tham mưu cho cấp ủy thẩm định nhân sự cấp ủy, giải quyết tố cáo liên quan nhân sự cấp ủy, nhân sự đại hội các cấp. Tăng cường số lượng các cuộc giám sát để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, ngăn ngừa sai phạm. Đồng thời lưu ý, quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy trực thuộc căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát; sớm cụ thể hóa, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, đưa công tác kiểm tra, giám sát thành nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng..

Hai là, tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị 35-CT/TW; tiếp tục kiểm tra, giám sát chuyên đề trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05, Quy định 08-QĐi/TW...

Ba là, chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng; xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý kỷ luật kịp thời tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Bốn là, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, chuẩn bị tốt nhân sự trình đại hội. Đồng thời tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách theo Quy định 215-QĐ/TW của Ban Bí thư; tập huấn, bồi dưỡng những nội dung, kiến thức cho đội ngũ cán bộ kiểm tra; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm yêu cầu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

A.H

 


Các bài viết khác

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
1 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
2 tháng trước

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
9 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
10 tháng trước

• Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 (1 năm trước)

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (2 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (2 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng (2 năm trước)