Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

30/12/2016 | 2819

Ngày 27/12/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; sơ kết Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về "Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương".

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ Trung ương I - Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

 

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2016 và Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đại biểu đã thảo luận, cơ bản đồng tình, nhất trí với các báo cáo và cho rằng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối trong thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng được các cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ và đảng viên chú ý, chấp hành. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho các cấp ủy phát hiện được nhiều sơ hở trong lãnh đạo, quản lý để điều chỉnh, khắc phục, đồng thời phát hiện một số tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, kịp thời xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối trong thời gian qua cũng đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như: Một số cấp ủy chậm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2016. Chưa chú trọng kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chi bộ hoặc có kiểm tra, giám sát nhưng chất lượng chưa đảm bảo, còn mang tính hình thức... Việc chủ động nắm tình hình để phát hiện, xác định, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn nhiều hạn chế. Đa số ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc chưa tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại của một số tổ chức đảng còn chậm, chưa đảm bảo quy trình, thủ tục. Vẫn còn tình trạng gửi đơn, thư tố cáo nhiều nơi, kéo dài, vượt cấp...

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối, đồng thời đề nghị các đảng ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Các cấp uỷ cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực để tạo được sự chuyển biến thực sự cả về nhận thức và hành động đối với công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối nhất là việc việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra việc thực hiện việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát đảng viên trong chi bộ và giám sát cấp ủy viên cùng cấp; giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Chủ động ban hành hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Phối hợp với một số cơ quan thanh tra, kiểm sát trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra của cấp ủy. 

Bùi Đức Việt

 


Các bài viết khác

Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm,  đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019
3 tháng trước

Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
4 tháng trước

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
5 tháng trước

Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
7 tháng trước

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (8 tháng trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (1 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (1 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (1 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng (1 năm trước)

• Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng (1 năm trước)

• Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2017 (1 năm trước)

• Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong công tác kiểm tra, kỷ luật đảng (3 năm trước)

• Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ VII Ủy ban Kiểm tra Trung ương (3 năm trước)