Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

26/12/2016 | 4020

Sáng 23/12/2016, tại Hà Nội, Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, các đồng chí trưởng ban, cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận của các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối và toàn thể cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác dân vận năm 2016 của Đảng bộ Khối, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017; triển khai những nội dung chính của Chỉ thị số 05-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI” và Kế hoạch số 29-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Các đại biểu dự hội nghị đã sôi nổi thảo luận về kết quả công tác dân vận của toàn Đảng bộ Khối đạt được trong năm 2016, thống nhất đánh giá công tác dân vận của Đảng bộ Khối tiếp tục có những chuyển biến rõ nét về phương pháp, tác phong làm việc của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Năm 2016, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đã phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và sửa đổi lối làm việc của cơ quan đạt được những kết quả quan trọng. Hầu hết các bộ, ngành đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết hồ sơ công việc, kiểm soát thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí; thiết lập cơ chế tương tác để lắng nghe ý kiến phản hồi chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính từ người dân và doanh nghiệp. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước đi vào nền nếp, đã tạo được niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc quan tâm nhu cầu, giải quyết lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và quần chúng ngày càng được chú trọng. Hoạt động của các đoàn thể đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và đóng góp vào công tác xây dựng đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương kết quả công tác dân vận của toàn Đảng bộ Khối đạt được trong năm qua và nhấn mạnh năm 2017 các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, ban chấp hành các đoàn thể, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới theo Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”. Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, cấp ủy các cấp phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị  cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận thành những nội dung công tác có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Triển khai xây dựng các mô hình dân vận, phát hiện những tồn tại, hạn chế, yếu kém ở cơ sở để đề ra các biện pháp thực hiện. Động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh./.


Các bài viết khác

Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
2 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019
4 tháng trước

Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận

Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận
6 tháng trước

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh
7 tháng trước

• Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ” (7 tháng trước)

• Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. (11 tháng trước)

• Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước” (2 năm trước)

• Triển khai công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước trong “Năm dân vận chính quyền 2018” (2 năm trước)

• Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần được đổi mới (2 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (2 năm trước)

• Xây dựng và thực hiện mô hình dân vận - khâu đột phá của công tác dân vận của Đảng bộ Khối trong thời gian tới (3 năm trước)

• Khảo sát xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” tại Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (3 năm trước)