Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

16/06/2020 | 160

Ngày 16/6/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Dự Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cơ quan chuyên trách Đoàn Khối và các đồng chí bí thư (phó bí thư), trưởng ban dân vận các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.

Các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối; Nguyễn Khắc Tiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, hội nghị hôm nay được tổ chức để họp bàn, thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị khóa X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận, cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt được; những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định 290; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác dân vận trong Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương nói chung và trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp ở Trung ương nói riêng để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết. Đồng thời các đảng ủy trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; nghị định, quy định, quyết định của Chính phủ về công tác dân vận; Quyết định số 763-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động.

Các ban, bộ, ngành và lãnh đạo cơ quan đã có sự quan tâm đến việc ban hành các quy định nhằm củng cố, kiện toàn hệ thống các cơ quan nhà nước theo hướng gần dân, phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động như: Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các văn bản về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo triển khai xây dựng Quy chế đánh giá chất lượng lao động; Kiểm toán Nhà nước triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-KTNN, ngày 09/01/2014 về việc “Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước”; Bộ Y tế ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 “Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát cắt bỏ thủ tục hành chính trong cấp phép biểu diễn, thi đấu thể thao, tổ chức lễ hội, đào tạo tài năng, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng trong quy trình quản lý nhà nước; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã trình Quốc hội để sửa đổi, ban hành các luật như Luật việc làm (2013), Luật Bảo hiểm xã hội (2014), Luật Giáo dục nghề nghiệp (năm 2015), Bộ luật Lao động (năm 2019)... Văn phòng Chính phủ tham mưu xử lý trên 500 vấn đề địa phương, nhân dân và doanh nghiệp kiến nghị, giải quyết nhiều vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm, bức xúc mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo và tổ chức rà soát, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế làm việc của cơ quan, quy chế văn hóa công sở, quy chế ứng xử của cán bộ, công chức theo hướng: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” cùng với tác phong: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; tập trung rà soát, sửa đổi hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, thay thế những quy định không còn phù hợp góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho tổ chức và công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối phổ biến, quán triệt Quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những phương pháp, cách làm hay, sáng tạo, những bài học kinh nghiệm về công tác dân vận và những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng thời đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận trong các cơ quan hành chính ở Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, có thể nói từ khi có Quyết định 290-QĐ/TW và các văn bản về công tác dân vận thì nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng ủy Khối đã được nâng lên và chuyển biến rõ rệt. Vì vậy, trong thời gian qua công tác dân vận của các bộ, ban, ngành đạt nhiều kết quả rõ rệt được thể hiện trong việc tuyên truyền, triển khai sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức về công tác dân vận, đặc biệt là cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách pháp luật phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân; tổ chức xây dựng chính sách pháp luật luôn coi trọng lợi ích của nhân dân, đặc biệt là chính sách hợp lòng dân; cải cách hành chính có bước cải tiến rõ rệt, bộ máy các bộ, ban, ngành, số lượng biên chế giảm đến 11%; thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở và thực hiện tốt việc tiếp dân, đối thoại với dân; phối hợp chặt chẽ giữa mặt trận với các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng, qua 10 năm thực hiện, với sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, việc triển khai đồng bộ của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ và sự phối hợp của các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã có nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân đối với công tác dân vận. Nhận thức về công tác dân vận của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối được nâng lên và chuyển biến tích cực, công tác dân vận đã được chú trọng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong toàn đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tuy nhiên, vẫn còn có tình trạng nhiều cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa thực sự nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận nên việc triển khai các nội dung công tác còn hình thức. Sự chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của một số đảng ủy trực thuộc chưa được quyết liệt. Việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhiều nơi, nhiều lúc còn mang tính hình thức. Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên còn lúng túng trong việc vận dụng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nên chất lượng tham mưu còn có mặt hạn chế.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đảng uỷ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện cụ thể hóa những nội dung của Quyết định số 290-QĐ/TW thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và được kiểm điểm đánh giá kết quả cùng với việc sơ kết, tổng kết hằng năm; xây dựng các tiêu chí để bình xét đánh giá kết quả thực hiện. Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các nội dung của Quyết định 290-QĐ/TW để thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, đề nghị các đồng chí quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Minh Phương


Các bài viết khác

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
23 giờ trước

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
hôm qua

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025
hôm qua

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
3 ngày trước

• Nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại Đại hội (17 ngày trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (22 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21 (29 ngày trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ (1 tháng trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (1 tháng trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (1 tháng trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)