Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

11/01/2020 | 4593

Sáng 10-1-2020, tại trụ sở Trung ương Đảng, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Bùi Thị Minh Hoài, Nguyễn Thanh Sơn, Mai Trực chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí thành viên UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chủ nhiệm UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương…

Ảnh: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương nhấn mạnh: Năm 2019 công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT các cấp. Nhận thức trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và là điểm tựa tinh thần vững chắc để UBKT thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành một số văn bản quan trọng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trên cơ sở đó, UBKT đã chủ động rà soát, tham mưu giúp cấp uỷ cấp mình sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình. 

Cấp ủy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân đang quan tâm. Trong năm 2019, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 51.878 tổ chức đảng và 277.635 đảng viên, có 65.327 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp.  

Ảnh: Các đồng chí chủ trì Hội nghị

UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3.364 tổ chức đảng và 10.232 đảng viên (có 4.938 cấp uỷ viên các cấp, chiếm 48,2%). Các cuộc kiểm tra được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương; trong đó, có những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc trong xã hội, đã được UBKT Trung ương tập trung kiểm tra, kết luận rõ và xử lý kỷ luật kịp thời với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, như: Vụ việc ở Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân chủng Hải quân, Bộ Giao thông vận tải... Qua kiểm tra, UBKT Trung ương đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng; đồng thời, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, bất cập trong các cơ chế, chính sách để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 01 nghị định; 21 quy chế làm việc; 03 quy chế phối hợp; 12 quy định, quy trình về công tác quản lý cán bộ, quản lý đất đai, hoạt động sản xuất kinh doanh…).

Điểm nổi bật trong năm nay là tất cả 100% UBKT cấp tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, nhiều cuộc kiểm tra được thực hiện quyết liệt, khẩn trương, hoàn thành trong thời gian ngắn với chất lượng, hiệu quả cao. Việc thực hiện các nhiệm vụ khác như: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong đảng, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại,  kiểm tra tài chính đảng được UBKT các cấp triển khai thực hiện toàn diện, chất lượng được nâng cao. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nêu rõ những ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để tiếp tục phát huy; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, không để gây bức xúc trong dư luận và có tác dụng phòng ngừa cao. 

Cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm số lượng và chất lượng; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. UBKT Trung ương mở 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 810 cán bộ, công chức trong Ngành; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cử cán bộ, báo cáo viên tham gia giảng 3 lớp nghiệp vụ công tác kiểm tra cho chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT cấp huyện; xây dựng chương trình 4 lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề với cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào... Cấp ủy, UBKT các cấp đã bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 59.258 cán bộ; cử 499 cán bộ học đại học chuyên ngành Kiểm tra (tăng 2 lần so với năm 2018). Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào các chuyên đề lý luận kết hợp với thực tiễn, cập nhật kiến thức, văn bản nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường: Kịp thời thông báo kết quả các kỳ họp của UBKT trên các phương tiện thông tin đại chúng; nội dung thông tin rõ ràng, đầy đủ, tiếp tục được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm theo dõi. Công tác kiểm tra, giám sát được tuyên truyền sâu rộng, phong phú trên các Trang Thông tin điện tử của UBKT Trung ương và Tạp chí Kiểm tra, bảo đảm đúng định hướng; góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm, nghiên cứu trong đó có nhiều đề tài có ý nghĩa về lý luận, thực tiễn và tính khả thi cao, phục vụ trực tiếp cho công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, như Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”; “Phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên qua báo chí và truyền thông”...

Hội nghị cũng đã được nghe 8 báo cáo tham luận bổ sung nhiều ý kiến đánh giá, làm rõ kết quả thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của các địa phương, đơn vị; đồng thời nêu lên những hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn trong công các kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại cơ sở thời gian qua; kiến nghị một số vấn đề về tổ chức bộ máy, công tác bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với cán bộ kiểm tra...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật Ngành Kiểm tra Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác kiểm tra của Đảng đã giành được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ làm chuyền biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giúp cho môi trường xã hội thêm lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát, Ngành đã phát hiện những vấn đề còn bất cập, sơ hở trong các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời. Nhiều địa phương, đơn vị sau kiểm tra đã quyết tâm khắc phục sai phạm, siết chặt đội ngũ, các phong trào của địa phương, đơn vị có nhiều chuyển biến, mang lại kết quả rõ rệt.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý, năm 2020, là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; do vậy, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, UBKT các cấp đối với công tác kiểm tra đảng là hết sức quan trọng và nặng nề. Đồng chí yêu cầu, cấp ủy và UBKT các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Tập trung công tác kiểm tra chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; chú trọng giải quyết đơn thư, các vụ việc, bảo đảm đúng quy định, phục vụ tốt cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp và nhân sự Trung ương khóa XIII. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra; thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra; khắc phục ngay tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra. Bên cạnh việc phát huy hiệu quả công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp cần tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chấp hành và công tác giám sát việc thực hiện một số quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương, về giám sát quyền lực trong công tác cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ảnh: Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú thay mặt UBKT Trung ương trân trọng cám ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị. Triển khai nhiệm vụ năm 2020, đồng chí đề nghị cấp ủy và UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần tiêp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm; đề ra những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi và là chỗ dựa vững chắc để UBKT các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. UBKT các cấp rà soát chương trình, kê hoạch công tác còn lại của nhiệm kỳ này; khẩn trương xây dựng chương trình công tác trong năm 2020 sát với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị mình, có trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi cao, nhất là các nội dung chuẩn bị phục vụ đại hội. UBKT các cấp triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, khắc phục cho được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại, trước hết là đối với những tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội. Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của câp ủy cùng cấp làm tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Chủ động, tích cực phối hợp với ban tổ chức của cấp uỷ cùng cấp tham mưu giúp cấp ủy chuẩn bị nhân sự UBKT các cơ quan UBKT nhiệm kỳ tới đủ về số lượng, đặc biệt coi trọng về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguồn: Trang Thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
8 ngày trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
1 tháng trước

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
8 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
10 tháng trước

• Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 (1 năm trước)

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (2 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng (2 năm trước)