Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

10/01/2020 | 10781

(Danvan.vn) Sáng 09/01, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Ban Cán sự đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng số hơn 5.200 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu trung tâm, dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và 50 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đại diện cho Quốc hội, các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương.  

Quang cảnh Hội nghị 

Nhiều kết quả nổi bật của “Năm dân vận chính quyền” 2019

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chính phủ, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, nhiệm vụ năm 2020 trong đó nêu rõ: Việc triển khai 6 nội dung của “Năm dân vận chính quyền” 2019 đã đạt được hiệu quả tốt. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động tổ chức thực hiện, đưa ra nhiều giải pháp, mô hình “Dân vận khéo” để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác dân vận, dân chủ luôn gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và triển khai các cuộc vận động, phong trào do Trung ương phát động. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền đã góp phần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện thể chế xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá: Năm 2019, các cấp ủy đảng, nhà nước, hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết: Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ luôn chú trọng đến công tác dân vận. Kết quả việc chỉ đạo “Dân vận khéo” trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đã góp phần đưa tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt cao (86.2% so với mục tiêu đề ra là 85%), nhiều đơn vị có tỷ lệ giải quyết cao (trên 90%). Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực, cả về trình tự, thủ tục và nội dung. Công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại được quan tâm, tiến hành công khai, dân chủ; công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ.  

Các cơ quan nhà nước quan tâm hoàn thiện pháp luật, giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân. Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện các nội dung của "Năm dân vận chính quyền" 2019, quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường đối ngoại, cải thiện và nâng cao cuộc sống của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát triển tổ chức, thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn.

Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá hệ thống chính trị thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận; phối hợp với cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới. Những kết quả tích cực trong việc thực hiện công tác dân vận đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Công tác dân vận phải là việc làm thường xuyên của hệ thống chính trị

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe tham luận, ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị, QĐND Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Chủ tịch UBND các tỉnh: Bình Định, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng. Các tham luận đã phản ảnh những kết quả nổi bật của công tác dân vận tại các địa phương, đơn vị trong năm qua, đồng thời trao đổi về những kinh nghiệm, giải pháp thực hiện công tác dân vận và nêu những đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, các cấp bộ, ngành Trung ương để thực hiện công tác dân vận của chính quyền những năm tiếp theo được thường xuyên, liên tục, có hiệu quả thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Công tác dân vận đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu của năm 2019 với nhiều kỷ lục về phát triển kinh tế - xã hội. Thành tựu của “Năm dân vận chính quyền” 2019 là một thành tích, một thành tố tích cực trong cải cách và phát triển đất nước ta. Trước hết đã tạo bước chuyển biến rõ nét về công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước; cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên nhiều lĩnh vực để phát huy vai trò, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, của đất nước. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện quyết liệt hơn, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Thế nhưng, về khách quan, theo Thủ tướng, còn có nhiều hạn chế lâu năm trong công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước như người đứng đầu nhiều cơ quan, đơn vị thiếu tìm hiểu sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân trong thực hiện các quyết sách của Nhà nước, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, còn tình trạng độc đoán, chuyên quyền, tiêu cực, thiếu lắng nghe, thấu hiểu ý kiến, nguyện vọng của người dân. Một số tỉnh, thành phố, đặc biệt cấp quận, huyện, việc tiếp dân của người đứng đầu chính quyền các cấp nhiều nơi chưa thực hiện đúng quy định, có khi còn hình thức…

Trong năm 2020, năm đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, Thủ tướng cho rằng, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước cần phải bám sát Nghị quyết của Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với phương châm hành động là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, tạo điều kiện hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; chính quyền các cấp phải hướng về người dân, lo cho dân, phải bám dân, xử lý đúng đắn mối quan hệ máu thịt giữa người dân và cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền, năng lực, phẩm chất kém, vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai minh bạch, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và nhân dân. Tăng cường đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, không để xảy ra “điểm nóng”. Nâng cao hiệu quả và đổi mới công tác dân vận của lực lượng vũ trang….

Các nhiệm vụ phải được quán triệt triển khai toàn diện, đồng bộ và quyết liệt ở các cấp, các ngành và trên tinh thần phải tìm mọi cách để đưa đến đích. Công tác dân vận không phải chỉ là việc của Ban Dân vận mà là của tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị… Bày tỏ về khát vọng dân tộc hùng cường, thịnh vượng, Thủ tướng tin rằng, với kinh nghiệm công tác dân vận và kết quả thời gian qua, quyết chí ắt làm nên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cảm ơn những chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ để “Năm dân vận chính quyền” đạt được những kết quả tốt đẹp. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Năm 2019, trên cơ sở những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác dân vận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sự thay đổi trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần tạo đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước, góp công, góp sức cho phát triển đất nước. “Năm dân vận chính quyền” đã bước sang năm thứ 2, mang lại kinh nghiệm sâu sắc, tạo hiệu ứng tốt hơn trong xã hội với những kết quả cụ thể.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị 

Nhấn mạnh đến ý nghĩa quan trọng của sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) đối với công tác dân vận, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về công tác dân vận; nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Để thực hiện chủ đề năm 2020 là “Năm dân vận khéo”, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Cả hệ thống chính trị cùng thực hiện công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Nguồn: Tạp chí Dân vận

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
12 ngày trước

Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn đề đặt ra

Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn đề đặt ra
1 tháng trước

Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - yêu cầu cấp thiết từ cuộc sống

Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - yêu cầu cấp thiết từ cuộc sống
2 tháng trước

5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
5 tháng trước

• Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)

• Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối (1 năm trước)

• Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận (2 năm trước)

• Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2 năm trước)

• Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ” (2 năm trước)

• Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. (2 năm trước)

• Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)